• Ảnh hưởng của việc sử dụng mở cá làm thức ăn chăn nuôi heo 2014-03-04

  tài liệu

  1. khucthuydu
   Kết quả cho thấy sử dụng mỡ cá vào thức ăn trong suốt thời gian dài từ khoảng
   65 ngày tuổi đến xuất chuồng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà chăn nuôi và nâng
   cao chất lượng quầy thịt. Khi bổ sung mỡ cá trễ hơn, lúc 91 ngày hoặc 119 ngày tuổi
   thì heo thí nghiệm cũng có cải thiện tăng trưởng và hiệu quả kinh tế tốt hơn đối chứng
   nhưng sự khác biệt không rõ bằng như khi bổ sung mỡ cá ngày từ lúc 65 ngày tuổi.
   triệu anh hào thích bài này.

  Recent Reviews

  1. huuphuc90
   huuphuc90
   5/5,
   Version: 2014-03-04
  Đang tải...