• Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema 2014-03-04

  tài liệu

  1. khucthuydu
   Hiện nay, phòng trừ dịch hại cây trồng bằng biện pháp sinh học được đẩy
   mạnh nghiên cứu ở nhiều nước, được coi như là một lĩnh vực quan trọng. Phòng
   trừ bằng sinh học đối với bệnh hại chủ yếu là khai thác và sử dụng khả năng đối
   kháng của một số loại nấm đối với các loại nấm gây hại cây trồng. Nhiều công
   trình nghiên cứu về nấm Trichodema và sản xuất chế phẩm để hạn chế những
   nấm gây hại cho cây trồng như nấm Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium, Pythium,
   Verticillium và Botrytis gây bệnh trên lúa, ngô, và một số cây trồng khác đã thu
   được những kết quả rất khả quan. Tuy nhiên, nấm đối kháng là một tác nhân sinh
   học, nó có những điều kiện sống nhất định và chỉ phát huy được hiệu quả phòng
   trừ bệnh ở những điều kiện nhất định. Trong khi đó, thường do khả năng thích
   nghi với môi trường sống, các tác nhân gây bệnh phát triển mạnh mẽ, số lượng cá
   thể tăng nhanh, khả năng chống chịu tốt, lấn lướt các tác nhân đối kháng làm cho
   tính đối kháng mất cân bằng và kết quả là bệnh bộc phát trên cây trồng. Để khắc
   phục điều này, việc chọn lọc, nhân nhanh số lượng, tăng cường sức sống cho tác
   nhân đối kháng và đưa lại trong môi trường tự nhiên là hết sức cần thiết.
   Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi dự kiến thực hiện đề tài:
   “Chọn lọc và nhân sinh khối nấm Trichodema đối kháng với nấm gây hại cây trồng"
   thanglonsach thích bài này.

  Recent Reviews

  1. bio tâm trần
   bio tâm trần
   4/5,
   Version: 2014-03-04
   ok
  Đang tải...