• Điều tra hiện trạng bệnh Tristeza VA BENH VANG LA Greening 2014-03-04

  tài liệu

  1. khucthuydu
   Đối với bệnh Tristeza, từ trước đến nay chỉ có dòng gân trong được báo cáo
   và cho là dòng nhẹ, tuy nhiên những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng dòng gây
   lõm thân có hiện diện ở Việt Nam trên cây chanh tàu ở Long Tuyền, Tp Cần Thơ.
   Dòng gây lõm thân là dòng gây hại rất nặng trên cây có múi trên thế giới, trong đó .............
   cam buoi thích bài này.
  Đang tải...