• Hiện trạng sản xuất giống tôm sú 2014-03-04

  tài liệu

  1. khucthuydu
   Nhằm tìm hiểu hiện trạng nghề sản xuất giống tôm sú tại huyện Ninh Hải,
   tỉnh Ninh Thuận và được sự chấp thuận của khoa Thủy Sản Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thực hiện đề tài: “Hiện trạng sản
   xuất giống tôm sú ở một số xã thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận”.
   Qua đề tài này chúng tôi sẽ điều tra để tìm hiểu và thu thập số liệu về tình
   hình sản xuất giống tôm sú cũng như tìm hiểu về qui trình kỹ thuật đang được áp
   dụng ở các địa phương trong huyện.
  Đang tải...