• Phần mềm tính khẩu phần thức ăn trong chăn nuôi ĐHNN1

  tài liệu

  1. Chương trình hỗ trợ phối trộn thức ăn chăn nuôi

   khucthuydu
   Đây là 1 công cụ được tạo ra từ excel, mọi người tải về, chỉnh sửa và bổ sung lại cho phù hợp.
  Đang tải...