• khucthuydu

    Kỹ thuật chiết ghép cây ăn trái

    Video về kỹ thuật chiết ghép cây ăn trái được cung cấp miễn phí bởi trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia, bao gồm cách lấy mắt ghép, chọn cây

    khucthuydu, 19/6/17
    Đang tải...