thủy điện

  1. vodinhtien

    LÀM THỦY ĐIỆN SIÊU NHỎ

    THIẾT KẾ -XÂY DỰNG TRẠM THỦY ĐIỆN SIÊU NHỎ ● Võ Đình Tiến Tag: Trạm thủy điện, thủy điện nhỏ, thủy điện siêu nhỏ, thủy điện cực nhỏ, vi thủy điện. Tôi đã từng loai hoay, lúng túng rất nhiều khi muốn xây dựng một trạm thủy điện siêu nhỏ ở trang trại của tôi để lấy điện xài. Tôi đã tải...