• tưới tự động

  Tưới tự động sử dụng hình thức tưới hẹn giờ, có thể là béc phun hoặc nhỏ giọt. Lượt xem: 282.

  1. vodinhtien
  2. khoai sùng
  3. khoai sùng
  4. vodinhtien

  Đang tải...