• tưới tự động

    Tưới tự động sử dụng hình thức tưới hẹn giờ, có thể là béc phun hoặc nhỏ giọt. Ngoài ra còn kết hợp các hệ thống cảm biến tự động thời tiết như độ ẩm, mưa .v.v... Chúng ta có thể điều khiển qua điện thoại và kết hợp bón phân dạng lỏng. Lượt xem: 800.

    Đang tải...