3 chú sói non

kinhkha79

chuyên mua bán gà đá ,đủ loại
#1
BA CHÚ SÓI NON..
Ba con Sói , Sói A tên là “Ai” , Sói B tên là “Ở Đâu” , Sói C tên là “Cái Gì”. Có một hôm , Sói A và Sói B đứng trước cửa , Sói C thì ở trên gác

Một con sói già phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là chạy lại trc mặt Sói A…

- Sói già : mày là ai ??
- Sói A : uh !!
- Sói già : cái gì ??
- Sói A : cái gì trên gác
- Sói già : tao hỏi mày tên gì ??
- Sói A : tôi là ai !!
- Sói già lại quay sang hỏi Sói B…
- Sói già : mày là ai ??
- Sói B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang Sói A)
- Sói : mày quen nó ??
- Sói B : uh .
- Sói già : nó là ai ??
- Sói B : đúng thế .
- Sói già : cái gì ??
- Sói B : cái gì trên gác .
- Sói già : ở đâu ??
- Sói B : là tôi .
- Sói già : ai ??
- Sói B
ôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang Sói A)
- Sói già : trời ơi !!
- Sói A+B : “trời ơi” là ba của chúng tôi .
- Sói già : cái gì là ba của chúng mày à ??
- Sói B : ko phải .
- Sói già chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao…???
- Sói A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??
- Sói già : cái gì ??
- Sói A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .
- Sói già : tại sao ??
- Sói A : đúng rồi .
- Sói già : cái gì ??
- Sói A : ko , cái gì ở trên gác .
- Sói già : ai ??
- Sói A : tôi là ai .
- Sói già : mày là ai ??
- Sói A : uh , tôi là ai .
- Sói già: cái gì ??
- Sói A+B : nó trên gác ….

Sói già cắn lưỡi tự sát.... Xem thêm tại
chuyen la co that
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH