• adapter laptop

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 19/3/12

  1. ngockd Guest

   <h2 class="title icon" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 5px; padding-left: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #c8c8c8; color: #333333; background-color: #fafafa"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px" border="0" src="http://congtac.net/images/icons/icon14.png" />&nbsp;ADAPTER LAPTOP</h2><div class="content" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; background-color: #fafafa"><div id="post_message_255" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><br /></blockquote><blockquote style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><a href="http://congtac.net/baiviet/192-ADAPTER-LAPTOP-congtac.net">http://congtac.net/baiviet/192-ADAPTER-LAPTOP-congtac.net</a> </blockquote><blockquote style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left"><font color="#4D4D4D"><span style="font-family: Arial"><font color="#000000"><strong>Cty TNHH TMDV A&amp;B chuy&ecirc;n kinh doanh linh kiện điện tử laptop. L&agrave; một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n nghiệp đầy đặn kinh nghiệm với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc trong một m&ocirc;i trường chuy&ecirc;n nghiệp, năng động . Với phương ch&acirc;m &ldquo; Uy T&iacute;n L&agrave; V&agrave;ng, Kh&aacute;ch H&agrave;ng L&agrave; Thượng Đế&rdquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n đặt chữ t&iacute;n l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, c&ugrave;ng sức mạnh về t&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; nh&acirc;n sự, đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng về cả chất lượng v&agrave; mẫu m&atilde; sản phẩm. Hiện tại cty c&oacute; đầy đủ Adapter với tất cả c&aacute;c d&ograve;ng laptop, gi&aacute; b&aacute;n lẻ thấp nhất, bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng</strong></font></span></font><br /><font color="#4D4D4D"><span style="font-family: Arial"><font color="#000000"><strong>Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối linh kiện laptop lớn nhất khu vực ph&iacute;a nam. Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện tử ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết mang lại cho bạn những mặt h&agrave;ng tốt nhất với gi&aacute; th&agrave;nh ưu đ&atilde;i nhất. Rất mong nhận được sự hồi &acirc;m của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br /></strong></font><font color="#ff0000"><strong>Li&ecirc;n Hệ : 0903632886 Mr.Ngọc</strong></font></span></font></div><a href="http://congtac.net/baiviet/192-ADAPTER-LAPTOP-congtac.net">http://congtac.net/baiviet/192-ADAPTER-LAPTOP-congtac.net</a><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left">&nbsp;</div><div style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: left"><font color="#4D4D4D"><span style="font-family: Arial"><font color="#ff0000"><strong><br /></strong></font></span></font><a target="_blank" style="color: #417394; text-decoration: none" href="http://images02.jaovat.com/ui/8/62/13/1282010170_114185913_1-Hinh-anh-ca--adapter-bo-nguon-laptop-ban-adapter-laptop-0422414425gia-re-bat-ng-1282010170.jpg"></a><a class="highslide" style="color: #417394; text-decoration: none" href="http://images02.jaovat.com/ui/8/62/13/1282010170_114185913_1-Hinh-anh-ca--adapter-bo-nguon-laptop-ban-adapter-laptop-0422414425gia-re-bat-ng-1282010170.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; border-width: 0px" src="http://images02.jaovat.com/ui/8/62/13/1282010170_114185913_1-Hinh-anh-ca--adapter-bo-nguon-laptop-ban-adapter-laptop-0422414425gia-re-bat-ng-1282010170.jpg" /></a>&nbsp;<a target="_blank" style="color: #417394; text-decoration: none" href="http://thegioipin.com/data/Image/Adapter/Dell//Dell20V4.6.jpg"></a><a class="highslide" style="color: #417394; text-decoration: none" href="http://thegioipin.com/data/Image/Adapter/Dell//Dell20V4.6.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; border-width: 0px" src="http://thegioipin.com/data/Image/Adapter/Dell//Dell20V4.6.jpg" /></a><a target="_blank" style="color: #417394; text-decoration: none" href="http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1l/larger_vai1324284915.jpg"></a><a class="highslide" style="color: #417394; text-decoration: none" href="http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1l/larger_vai1324284915.jpg"><img border="0" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; border-width: 0px" src="http://www.vatgia.com/raovat_pictures/1l/larger_vai1324284915.jpg" /></a></div></blockquote></div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đặng Phương ngọc
   - Địa chỉ: 168 Võ Thị Sáu
   - Điện thoại: 0903632886 - Fax:
   - email: ngocvn1985@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...