• ai có nhu cầu mua thiết bị phòng thí nghiệm chính hãng, giá rẻ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 8/4/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div><br /></div><p>c&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ Hiển Long ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loại thiết bị ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm trong nhiều lĩnh vực như: h&oacute;a học, sinh học, y tế, x&acirc;y dựng,...C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; c&ocirc;ng ty đại diện cho nhiều h&atilde;ng m&aacute;y m&oacute;c thiết bị lớn tr&ecirc;n thế giới, v&igrave; vậy nếu mua sản phẩm từ c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả hơn bất cứ đ&acirc;u!</p><p>&nbsp;T&ocirc;i xin gửi k&egrave;m danh mục thiết bị m&agrave; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i kinh doanh, qu&yacute; kh&aacute;ch tham khảo, nếu cần h&atilde;y li&ecirc;n lạc với ch&uacute;ng t&ocirc;i!</p><p>&nbsp;thanks!&nbsp;</p><p>&nbsp;Nguyễn Thị Mỹ Lệ</p><p>&nbsp;(0974843819)</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
   - Địa chỉ: 497 Hòa Hảo, phường 7, quận 10, tp HCM
   - Điện thoại: 0974843819 - Fax:
   - email: myle1301@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...