Ảnh đẹp MAI VÀNG (đẹp về gốc lẫn hoa)

dominhthao1989

Mua bán hoa lan NGỌC ĐIỂM tại LanNGOCDIEM.com
#1
Những cây được vào chậu:

01


02


03


04


05


06


Còn nhiều nữa nhưng không upload lên hết nổi...,,,!

Những cây xuống đất:

07


08


09Và mười mấy cở này và lớn hơn (Gốc và tàn lớn nên không vô chậu).... Do chưa chụp nên chưa upload hình lên được!
10
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH