b. mua cân điện tử 1 tấn, cân bàn 1 tấn, cân sàn 1 tấn, cân 1 tấn

  • Thread starter cantanphat
  • Ngày gửi
C

cantanphat

Guest
#1
<p align="center" style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: center"><span style="font-size: 15pt; font-family: Arial; color: red">HOTLINE: 0977. 912. 885 &nbsp;</span></p> <table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="100%"> <tbody><tr> <td valign="top" style="width: 576px; padding: 0cm"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #3b3b3b">&nbsp;</span></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial"><a href="http://cantanphat.com/CAN-SAN-DIEN-TU_m_414_478.html">C&Acirc;N ĐIỆN TỬ 1 TẤN</a> -&nbsp; C&Acirc;N B&Agrave;N&nbsp; 1 TẤN -&nbsp; <a href="http://cantanphat.com/CAN-SAN-DIEN-TU_m_414_478.html">C&Acirc;N S&Agrave;N 1 TẤN</a> -&nbsp; C&Acirc;N </span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial">K&iacute;ch thước b&agrave;n c&acirc;n: 1.2 m x 1.2m; 1.5m x 1.5m</span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial">H&agrave;ng được nhập khẩu nguy&ecirc;n chiếc</span></em></strong></p> <p align="center" style="text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial">Giao h&agrave;ng tận nơi miễn ph&iacute;</span></em></strong></p> <p style="margin: 12pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 13.5pt">C<strong>&acirc;n bền nhất -&nbsp; Tối ưu h&oacute;a nhu cầu sử dụng c&acirc;n nhất -&nbsp; Tiết kiệm tối đa chi ph&iacute; cho nh&agrave; đầu tư nhất&nbsp;</strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p style="margin: 12pt 0cm; line-height: 13.5pt"><span style="font-size: 13.5pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma"></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #3b3b3b">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="width: 576px; padding: 0cm"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Arial; color: #3b3b3b">&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> </tbody></table> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">UY T&Iacute;N &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash;&nbsp; GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH</span></em></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M TỚI SẢN PHẨM CỦA CH&Ugrave;NG T&Ocirc;I</span></em></strong></p> <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">MỌI TH&Ocirc;NG XIN XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">&nbsp;C&Ocirc;NG TY CP THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG T&Acirc;N PH&Aacute;T</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">P 908 -&nbsp; Đặng X&aacute;&nbsp; - Gia L&acirc;m &ndash; H&agrave; Nội.</span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial">Gmail: </span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; font-weight: normal"><a href="mailto:cantanphat@gmail.com">cantanphat@gmail.com</a></span></em></strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt"><span style="font-size: 14pt">www: <a href="http://cantanphat.com/can-san-dien-tu-VMC-USA_c_414__854.html">Cantanphat.com&nbsp;</a></span><strong><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial"></span></em></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thành trung
- Địa chỉ: hà nội
- Điện thoại: 0977912885 - Fax:
- email: cantanphat@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH