• Bài thơ Xuân độc đáo!

  Thảo luận trong 'Thơ ca, chuyện nhà nông' , 18/2/15

  1. Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

   BÀI THƠ XUÂN ĐỘC ĐÁO CÓ 8 CÁCH ĐỌC
   Nguyễn Phước Vĩnh Tây
   [​IMG][​IMG]
   BÀI THƠ XUÂN ĐỘC ĐÁO CÓ 8 CÁCH ĐỌC

   [​IMG]


   Nguyễn Phước Vĩnh Tây

   "Nhân dịp xuân về, xin giới thiệu đến bạn đọc bài thơ Xuân độc đáo có 8 cách đọc với xuất xứ như sau: Trước nữa thì không rõ, khoảng năm 1985 - 1986 ông Hồ Quốc Vĩ trước khi đi công tác nước ngoài đã chép cho ông Lê Khải Sĩ một bài thơ cầu kỳ hiếm thấy mà ông Sĩ không kịp hỏi tên tác giả. Khoảng 5 năm sau ông Sĩ đem trao nó cho ông Nguyễn Lê Huy để có dịp giới thiệu bài thơ lạ, trước là công bố để bạn đọc xa gần thưởng lãm, sau để tác giả đứng ra nhận đứa con của mình. Cho đến nay có lẽ người khai sinh ra bài thơ độc đáo này vẫn biệt vô âm tín. Đầu thế kỷ 21, kẻ hậu sinh một lần nữa mạn phép giới thiệu lại nó, may ra cái duyên của hai thế kỷ sẽ khiến xui có sự "tái hợp" nào đó chăng? " (Vũ Thuy)


   CẢNH XUÂN   1.Đọc xuô


   Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời

   Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

   Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

   Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi

   Qua lại khách chờ sông lặng sóng

   Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

   Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

   Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười


   2. Đọc ngược

   Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha

   Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

   Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

   Sóng lặng sông chờ khách lại qua

   Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá

   Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

   Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

   Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta


   3. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu- Đọc xuôi

   Cảnh Xuân ánh sáng ngời

   Thơ rượu chén đầy vơi

   Giậu trúc cành xanh biếc

   Hương Xuân sắc thắm tươi

   Khách chờ sông lặng sóng

   Thuyền đợt bến đông người

   Tiếng hát đàn trầm bổng

   Bóng ai mắt mĩm cười


   4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

   Mắt ai bóng thướt tha

   Đàn hát tiếng ngân xa

   Bến đợi thuyền xuôi ngược

   Sông chờ khách lại qua

   Sắc Xuân hương quyện lá

   Cành trúc giậu cài hoa

   Chén rượu thơ vui thú

   Ánh Xuân cảnh mến ta


   5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược

   Cười mĩm mắt ai

   Bổng trầm đàn hát

   Người đông bến đợi

   Sóng lặng sông chờ

   Tươi thắm sắc Xuân

   Biếc xanh cành trúc

   Vơi đầy chén rượu

   Ngời sáng ánh Xuân


   6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôi

   Ta mến cảnh Xuân

   Thú vui thơ rượu

   Hoa cài giậu trúc

   Lá quyện hương Xuân

   Qua lại khách chờ

   Ngược xuôi thuyền đợi

   Xa ngân tiếng hát

   Tha thướt bóng ai


   7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi


   Ánh sáng ngời

   Chén đầy vơi

   Cành xanh biếc

   Sắc thắm tươi

   Sông lặng sóng

   Bến đông người

   Đàn trầm bổng

   Mắt mĩm cười


   8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

   Bóng thướt tha

   Tiếng ngân xa

   Thuyền xuôi ngược

   Khách lại qua

   Hương quyện lá

   Giậu cài hoa

   Thơ vui thú

   Cảnh mến ta


   GHI CHÚ: Điều đặc biệt là dù đọc theo nhiều cách,

   chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnh.


    
   Last edited: 18/2/15
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...