Bán 1,6 hecta đất nông nghiệp (16.000 mét vuông)

#1
<p style="margin: 12pt 0mm; line-height: 13.5pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="color: #4d4d4d">Mục đ&iacute;ch sử dụng: Ruộng, vườn, thổ cư t&ugrave;y &yacute; muốn người mua nếu muốn chuyển đổi.</span></p> <p style="margin: 12pt 0mm; line-height: 13.5pt; background-color: white"><span style="color: #4d4d4d">- Đất liền 1 thửa h&igrave;nh chữ nhật, mặt đất phẳng (đang canh t&aacute;c tốt).</span></p> <p style="margin: 12pt 0mm; line-height: 13.5pt; background-color: white"><span style="color: #4d4d4d">- Nối liền trực tiếp đổ ra k&ecirc;nh thủy lợi, mặt tiền đường Dal (c&oacute; thể tự n&acirc;ng cấp đường Dal l&ecirc;n th&agrave;nh đường Xe hơi - c&aacute;ch tỉnh lộ 100 m&eacute;t)</span></p> <p style="margin: 12pt 0mm; line-height: 13.5pt; background-color: white"><span style="color: #4d4d4d">- C&aacute;ch tỉnh lộ 100 m&eacute;t, c&aacute;ch QL54 03 km, C&aacute;ch Cần Thơ 25 Km, C&aacute;ch Tp Vĩnh Long 25Km, c&aacute;ch Tp. HCM 180 KM.</span></p> <p style="margin: 12pt 0mm; line-height: 13.5pt; background-color: white"><span style="color: #4d4d4d">- Thuận lợi tuyệt đối l&agrave;m trang trại, ruộng l&uacute;a, trồng c&acirc;y ăn quả.</span></p> <p style="margin: 12pt 0mm; line-height: 13.5pt; background-color: white"><span style="color: #4d4d4d">- L&agrave; khu vực tốt nhất về kh&iacute; hậu, kh&ocirc;ng lụt, kh&ocirc;ng b&atilde;o, kh&ocirc;ng mặn - ph&egrave;n.......</span></p> <p style="margin: 12pt 0mm; line-height: 13.5pt; background-color: white"><span style="color: #4d4d4d">- Địa chỉ khu đất: Ấp Tầm Vu, Tr&agrave; C&ocirc;n, Tr&agrave; &Ocirc;n, Vĩnh Long.</span></p> <p class="plast" style="margin: 12pt 0mm 0.0001pt; line-height: 13.5pt; background-color: white"><span style="color: #4d4d4d">Li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh chủ: A CƯƠNG - 0913 540 186</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CuongBrand
- Địa chỉ: Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 0913 540 186 - Fax:
- email: cuongbrand@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH