• BÁN 5 CÂY LIỄU LÂU NĂM

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 3/1/12

  1. <p>Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; 5 c&acirc;y liễu gốc to tr&ecirc;n 20cm, cao khoảng 5-7m/c&acirc;y, c&acirc;y trồng b&ecirc;n cạnh hồ nước n&ecirc;n rất tốt v&agrave; nhiều rể, nhiều c&agrave;nh. C&acirc;y l&acirc;u năm n&ecirc;n h&igrave;nh d&aacute;ng gốc v&agrave; c&agrave;nh như c&acirc;u cổ thụ nh&igrave;n rất đẹp. C&oacute; thể sử dụng gốc theo kiểu Bonsai hau trồng xung quanh hồ c&aacute;. </p><p>Nay t&ocirc;i c&oacute; dự t&iacute;nh san lấp hồ l&agrave;m mặt bằng n&ecirc;n cần b&aacute;n cho những ai c&oacute; nhu cầu. </p><p>Mặt bằng rộng n&ecirc;n rất dễ đ&agrave;o cũng như vận chuyển c&acirc;y. Xe cuốc v&agrave; xe cẩu ra v&agrave;o được.</p><p>C&aacute;c b&aacute;c c&oacute; thể xem h&igrave;nh tại file k&egrave;m tại trang: <a href="http://www.4shared.com/folder/6xCPL0wh/_online.html">http://www.4shared.com/folder/6xCPL0wh/_online.html</a></p><p><img width="301" height="87" title="http://img69.imageshack.us/img69/5863/dscf0348x.jpg" style="width: 574px; height: 249px" alt="http://img69.imageshack.us/img69/5863/dscf0348x.jpg" src="http://img69.imageshack.us/img69/5863/dscf0348x.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://img233.imageshack.us/img233/4161/dscf0356k.jpg" alt="http://img233.imageshack.us/img233/4161/dscf0356k.jpg" src="http://img233.imageshack.us/img233/4161/dscf0356k.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://img191.imageshack.us/img191/5388/dscf0347e.jpg" alt="http://img191.imageshack.us/img191/5388/dscf0347e.jpg" src="http://img191.imageshack.us/img191/5388/dscf0347e.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://img832.imageshack.us/img832/6868/dscf0350os.jpg" alt="http://img832.imageshack.us/img832/6868/dscf0350os.jpg" src="http://img832.imageshack.us/img832/6868/dscf0350os.jpg" border="0" />&nbsp;</p><p>&nbsp;<img title="http://img714.imageshack.us/img714/4776/dscf0346b.jpg" alt="http://img714.imageshack.us/img714/4776/dscf0346b.jpg" src="http://img714.imageshack.us/img714/4776/dscf0346b.jpg" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><img title="http://img84.imageshack.us/img84/6828/dscf0357jw.jpg" alt="http://img84.imageshack.us/img84/6828/dscf0357jw.jpg" src="http://img84.imageshack.us/img84/6828/dscf0357jw.jpg" border="0" /><a href="http://img84.imageshack.us/img84/6828/dscf0357jw"></a></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ĐẶNG NGỌC THÂN
   - Địa chỉ: 11 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI, P16, Q8, TP.HCM
   - Điện thoại: 0908339155 - Fax: 0908488994
   - email: thinkof_thefuture@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...