bán 8ha đất nông nghiệp+nhà ở tại lâm đồng

  • Thread starter mr.Tường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
M

mr.Tường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: mr.Tường
- Địa chỉ: lâm đồng
- Tel, Fax: 0909.809.817::: FaX
- email: vutuong209@gmail.com
================================

<p>hiện t&ocirc;i c&oacute; 1 l&ocirc; đất trong đ&oacute; 6ha đất n&ocirc;ng nghiệp chuy&ecirc;n trồng m&iacute;a v&agrave; củ mỳ, 2ha đất c&ograve;n lại l&agrave; đất đồi đ&atilde; trồng tr&agrave;m, độ dốc kh&ocirc;ng lớn. hiện hoa m&agrave;u c&ograve;n tr&ecirc;n đất (m&iacute;a 5 th&aacute;ng tuổi+mỳ 4 th&aacute;ng tuổi). loại đất: đất n&ocirc;ng nghiệp. hạn sử dụng:2013 (c&oacute; thể gia hạn). đất bằng phẳng, đẹp.<br /> </p><p>tr&ecirc;n đất c&ograve;n c&oacute; 3căn nh&agrave; cấp 4 ki&ecirc;n cố. c&oacute; 1 căn c&oacute; gi&aacute; trị cao. t&igrave;nh trạng nh&agrave; mới x&acirc;y. đẹp<br /> </p><p>đường x&aacute; thuận tiện. đường nh&agrave; nước mở 5m đi ngang l&ocirc; đất.</p><p>gi&aacute; b&aacute;n :- đất bằng:25triệu/x&agrave;o-1.500.000.000(c&oacute; thể thương lượng)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; - đất đồi: 20 triẹu/ha-40triệu</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; -3 căn nh&agrave; cấp 4:20 triệu/căn-60triệu (thương lượng) </p><p>tổng gi&aacute; trị l&ocirc; đất 8ha-3căn nh&agrave; l&agrave; 1.600.000.000(một tỉ s&aacute;u trăm triệu đồng chẳn)</p>h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH