• Bán Bạch tuột, mực nang, mực nút tươi & giá tốt nhất tại TP HCM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 23/10/12

  1. thuan_tommy Guest

   <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Nhận cung cấp h&agrave;ng đi tp.hcm , đ&agrave; lạt , c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận &hellip;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Gi&aacute; b&aacute;n tại tp.HCM, Đ&agrave; Lạt (<strong>đ&atilde; bao gồm ph&iacute; vận chuyển </strong>) ng&agrave;y 23/10/2012</span><span style="font-size: 14pt" /></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Mực Nang l&agrave;m sạch c&aacute;c loại :&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">Loại 1&nbsp; : 300g-up (1-3con/1kg) gi&aacute; 165.000vnd/1kg<br /> Loại 2 &nbsp;: 70g-300g (4-15 con/1kg) gi&aacute; 140.000vnd/1kg<br /> Loại 3 &nbsp;: nhỏ hơn 70g (16-30 con/kg) gi&aacute; 100.000vnd/1kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Mực nang n&uacute;t l&agrave;m sạch 65.000/kg</span><span style="font-size: 14pt" /></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Mực trứng loại A : 12-up gi&aacute; 115.000 vnd </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9-12 gi&aacute;&nbsp; 110.000 vnd </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Mực trứng loại B : 12-up gi&aacute; 100.000 vnd </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;9-12 gi&aacute;&nbsp; 95.000 vnd</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột tươi nhỏ nguy&ecirc;n con 70.000/kg </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột tươi lớn (2 da ) nguy&ecirc;n con 100.000/kg</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột kẽm ( phủ ) 0.1kg - 0.2kg/ con - nguy&ecirc;n con: 60.000/kg, l&agrave;m sơ chế : 70.000/ kg<br /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Bạch tuột kẽm ( phủ ) 0.3 kg trở l&ecirc;n nguy&ecirc;n con 85.000/kg , l&agrave;m sơ chế: 100.000/ kg.<br /></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">Kh&ocirc; mực , v&agrave; c&aacute;c loại hải sản kh&aacute;c xin li&ecirc;n hệ </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt">H&agrave;ng thu mua từ ghe của gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c ghe l&acirc;n cận đ&aacute;nh bắt h&agrave;ng ng&agrave;y, chuyển đi liền n&ecirc;n rất tươi , ngon , số lượng ổn định </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 20pt">&nbsp;</span></p> <p style="background-color: white" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial">Li&ecirc;n hệ :</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Vựa mực H&ograve;a Thuận </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"><br /> L&ocirc; A </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">Cảng c&aacute; phan thiết &ndash;p.đức thắng<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p> <p style="background-color: white" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"><br />&nbsp;Ms Tr&agrave;:</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial">0908335188<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana"><br /> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial"><a href="mailto:thuan_tommy@yahoo.com">thuan_tommy@yahoo.com</a></span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana" /></p><br /> <br /> <strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> trịnh văn thuận<br /> <strong>- Địa chỉ: </strong> phan thiết, b&igrave;nh thuận <br /> <strong>- Điện thoại: </strong> 0908335188 - Fax: <br /> <strong>- email: </strong> thuan_tommy@yahoo.com <br /><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/105934-cung-cap-muc-nang-muc-trung-bach-tuot-phan-thiet-gia-goc-tai-tp-hcm#ixzz2A577KDDS">http://agriviet.com/home/threads/105934-cung-cap-muc-nang-muc-trung-bach-tuot-phan-thiet-gia-goc-tai-tp-hcm#ixzz2A577KDDS</a><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: trinh văn thuận
   - Địa chỉ: b68 tô vĩnh diện, phường phú tài, tp Phan Thiết, Bình Thuận
   - Điện thoại: 0908335188 - Fax:
   - email: thuan_tommy@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...