• BÁN BẮP ÉP ĐÙN (DẠNG BỘT MỊN - CÁM NGÔ)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/12/09

  1. quatlam_2000 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP GREENFEED VIỆT NAM
   - Địa chỉ: Đường D3 - KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên
   - Tel, Fax: 03213967480 ::: FaX 03213967461
   - email: xuan.dv@greenfeed.com.vn
   ================================

   <p><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Greenfeed Chuy&ecirc;n sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, thủy cầm.</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Ngo&agrave;i sản phẩm tr&ecirc;n Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; bắp &eacute;p đ&ugrave;n d&ugrave;ng trong ngh&agrave;nh thức ăn gia s&uacute;c</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;ch (www. Greenfeed.com.vn)</font></p><p><br /><font size="3"><font face="Times New Roman">1. T&ecirc;n H&agrave;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;:<strong>BẮP &Eacute;P Đ&Ugrave;N(C&Aacute;M NG&Ocirc;)</strong></font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">2. Độ ẩm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :14%</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">3. Đạm th&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :7 &ndash; 8.5 %</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">4. H&agrave;m lượng xơ th&ocirc; tối đa&nbsp; : 2.5 %</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">5. Aflatoxin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : &lt; 50 ppb</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">6. Khối lượng đ&oacute;ng bao&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 40 kg/bao</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">------------------------------------------------</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mr Xu&acirc;n: <strong>0984 682 902</strong> &ndash; Ph&ograve;ng Thu Mua Hưng Y&ecirc;n</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Tel: 03213 967 480</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Fax: 03213 967 461</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">Email: Xuan.dv@greenfeed.com.vn<br /></font></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...