Bán Bồ câu gà 600.000 - 700.000/cặp, Bồ câu gà lai 350.000/cặp

#1
<p><font color="#800000">* Bồ c&acirc;u G&agrave; Mỹ:</font></p><p><font color="#800000">M&agrave;u V&agrave;ng:</font></p><p>
</p><p>M&agrave;u socola:</p><p><font color="#800000">
</font></p><p><font color="#800000">M&agrave;u&nbsp;đỏ:</font></p><p><font color="#800000">
</font></p><p><font color="#800000">M&agrave;u&nbsp;đen:</font></p><p><font color="#800000">
</font></p><p><font color="#800000">M&agrave;u trắng:</font></p><p><font color="#800000">
</font></p><p><font color="#800000">Ph&aacute;p lai g&agrave;: 350.000/cặp</font></p><p><font color="#800000">
<br />
<br />
<br />
<br /><br /><br /></font>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Chí Danh
- Địa chỉ: Hẽm 26 Đường Huỳnh Phan Hộ, Bình Thủy, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 0944446557 - Fax:
- email: chidanh777@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH