BÁN BỒ CÂU GÀ GIỐNG LOẠI NHẤT

#1
<address><font color="#0000ff" size="5">Hiện nay do nhu cầu chơi kiểng của một số ACE !</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">em mới tạo top nick n&agrave;y nhằm để phục vụ cho nhu cầu giải tr&iacute; đ&oacute;!</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">Hiện tại em c&oacute; một số con giống bồ c&acirc;u g&agrave; giống tốt loại nhất hiện nay.</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">th&igrave; kh&ocirc;ng n&oacute;i g&igrave; hơn chắt c&oacute; lẻ anh chị em cũng biết m&agrave; tiền n&agrave;o của nấy th&ocirc;i!</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">bồ c&acirc;u mắt l&agrave; do đ&acirc;u? ch&iacute;nh l&agrave; do con mắt của m&igrave;nh th&ocirc;i </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">hiện bồ c&acirc;u của em th&igrave; đa số l&agrave; loại v&agrave;o top để đi thi đi show ch&uacute; kh&ocirc;ng phải tạp nham</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">bồ c&acirc;u em&nbsp;thường c&acirc;n nặng khoảng 900g đối với m&aacute;i . 1kg đối với trống trở l&ecirc;n </font></address><address><font color="#0000ff" size="5">hiện em c&oacute; 3 m&agrave;u: trắng . v&agrave;ng , socola. hiện bồ c&acirc;u em rất chuẩn m&agrave;u đủ điện kiện đi thi</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">n&ecirc;n vậy ACE n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ nh&eacute;:</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">01269673952 - 01694076790</font></address><address><font color="#0000ff" size="5">H&Acirc;N HẠNH PHỤC VỤ QU&Yacute; ANH CHỊ</font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Chí Thông
- Địa chỉ: THÁP MƯỜI - ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH