BÁN BỒ CÂU GÀ MỸ - GIÁ RẺ

#1
<address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">Hiện tại em c&oacute; 1 số cặp bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ muốn b&aacute;n nếu anh chị n&agrave;o quan </font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">t&acirc;m xin vui long li&ecirc;n hệ em nh&eacute;!</font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">do em o c&oacute; tg để đăng anh l&ecirc;n em xin n&oacute;i sơ lượt wa nếu anh chj n&agrave;o thấy ok th&igrave; ủng hộ để đở mất thời gian của đ&ocirc;i b&ecirc;n&nbsp; lu&ocirc;n!</font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">bồ c&acirc;u của em m&agrave;u m&egrave; th&igrave; ok </font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">1. tức l&agrave; kh&ocirc;ng bị lem kh&ocirc;ng bị x&aacute;m&nbsp; lưng ok</font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">2. bồ c&acirc;u con của&nbsp;em khi&nbsp;ăn mạnh chỉ&nbsp;đạt trọng lượng 1.4kg/cặp</font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">3. bồ c&acirc;u mạnh khỏe ph&aacute;t triển tốt nha </font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">&nbsp;4. gi&aacute; l&agrave; 700k/cặp </font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ!</font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">KUTEO : 01269673952 - 01694076790</font></address><address><font color="blue" face="Times New Roman" size="5">h&acirc;n hạnh đc l&agrave;m wen nha c&aacute;c bạn</font></address><address><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="5" /></address><address><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="5">mua b&aacute;n th&agrave;nh thật</font></address><address><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="5">mua mau b&aacute;n đắc!</font></address><address><font color="#0000ff" face="Times New Roman" size="5">ch&uacute; o phải treo đầu d&ecirc; b&aacute;n thịt cầy đ&acirc;u mong anh chị y&ecirc;n t&acirc;m ok@!</font></address>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn thanh bình
- Địa chỉ: CAO LÃNH - ĐỒN THÁP
- Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
- email: nguyenchithong01@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH