• ban bo cau giong bo cau thit 8k/cap

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 10/4/13

  1. duc pham Nhà nông nghiệp dư

   <div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Trại bồ c&acirc;u tăng long 2</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px">Tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</p> <ol style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit">hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n kết c&aacute;c trại ở b&igrave;nh định n&ecirc;n c&oacute; nguồn cung dồi d&agrave;o gi&aacute; rẻ chim ra r&agrave;ng chất lượng cao trọng lượng từ 350-500g/con.bồ c&acirc;u ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p lai</span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit">chỉ nhận đơn h&agrave;ng lớn hơn 50 cặp/th&aacute;ng trở l&ecirc;n</span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit">gi&aacute; từ 80k/cặp đ&atilde; l&agrave;m thịt đ&oacute;ng g&oacute;i sẵn rất tiện lợi</span></li></ol> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin . h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c . &nbsp;vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : &nbsp;li&ecirc;n hệ&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px">nguyễn th&agrave;nh trung: 0978462182 hoặc phạm thị thương</em></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">chim giống 2 : th&aacute;ng tuổi 150 ng&agrave;n/cặp</em></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">chim đang đẻ giống ph&aacute;p thuần : 400 ng&agrave;n/ cặp bắt cả ổ</em></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Với 11 m&oacute;n ăn thơm ngon bổ dưỡng v&agrave; một số b&agrave;i thuốc chữa bệnh từ chim bồ c&acirc;u</em></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c sức khẻo cho gia đ&igrave;nh bạn.</strong></p> <span class="detail_pm"><span class="detail_pm"><span style="font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</span></span></span> <div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none"><br /> Link : <a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://agriviet.com/home/threads/134449-Can-ban-chim-bo-cau-thit-80kcap#ixzz2Q2HWzsgg">http://agriviet.com/home/threads/134449-Can-ban-chim-bo-cau-thit-80kcap#ixzz2Q2HWzsgg</a><br /><img border="0" alt="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." title="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/10/1147237/201304123744_201304205134_1360126610_4795.jpg" /> <br /><br /><img border="0" alt="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." title="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/10/1147237/201304123751_201304205155_1360126610_4795.jpg" /> <br /><br /><br /></div> <span class="cautrucsms"><br /></span> <div style="width: 735px; overflow: hidden" class="NewsContent" id="NewsContent"> <p><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-size: 18pt"><span style="font-family: Tahoma; color: #e4004c; font-size: medium"><strong>&nbsp;</strong></span></span></strong></span></p> <p><br /><br /><br />/ message controls <img border="0" alt="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." title="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." src="http://rongbay.com/styles/butterfly/misc/progress.gif" /><img border="0" alt="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." title="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." src="http://rongbay.com/styles/butterfly/buttons/edit.gif" /><a target="_blank" href="http://rongbay.com/newreply.php?do=newreply&amp;p=153830"><img border="0" alt="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." title="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." src="http://rongbay.com/styles/butterfly/buttons/quote.gif" /></a><a target="_blank" href="http://rongbay.com/newreply.php?do=newreply&amp;p=153830"><img border="0" alt="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." title="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." src="http://agriviet.com/home/styles/butterfly/buttons/multiquote_off.gif" /></a><a target="_blank" href="http://rongbay.com/newreply.php?do=newreply&amp;p=153830"><img border="0" alt="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." title="Ban chim bo giong bo cau thit 80kcap." src="http://rongbay.com/styles/butterfly/buttons/quickreply.gif" /></a> / controls</p> </div><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma; font-size: medium"></span></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
   - Địa chỉ: Tam quan bắc – hoài nhơn – bình định
   - Điện thoại: 0978462182 - Fax:
   - email: haytinanh_2012@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...