• Bán bồ câu lớn con đẹp giá rẽ

  Thảo luận trong 'MB: Chim cảnh - Gà kiểng - Thú cưng' , 12/4/13

  1. chaukycft Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện m&igrave;nh đang c&ograve;n v&agrave;i cặp bồ c&acirc;u Ph&aacute;p v&agrave; Bồ c&acirc;u g&agrave; lai lớn con rất th&iacute;ch hợp cho nu&ocirc;i kinh doanh hay nu&ocirc;i kiểng </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">TRọng lượng 600-700g/1con m&agrave;u s&ocirc;cla x&aacute;m đen , x&aacute;m xanh ,trắng </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Anh em n&agrave;o cần nu&ocirc;i kiểng hay l&agrave;m giống th&igrave; alo m&igrave;nh nghe</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Chim m&igrave;nh nu&ocirc;i thả tự nhi&ecirc;n n&ecirc;n rất khỏe mạnh</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">G&iacute;a chim 250k/cặp cho bồ c&acirc;u Ph&aacute;p </font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 350k /cặp cho bồ c&acirc;u g&agrave; lai</font></font></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600k /cặp cho bồ c&acirc;u g&agrave; Mỹ</font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">dc : Khu d&acirc;n cư An B&igrave;nh đầu sấu Cần thơ.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">ĐT : 01686200213</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Hiện bồ c&acirc;u g&agrave; Mỹ tạm hết h&agrave;ng</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: chaukycft
   - Địa chỉ: dau sau can tho
   - Điện thoại: 01686200213 - Fax: 07103840533
   - email: chaukycft@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...