Bán Bán bồ câu pháp giống Bến Lức- Long AN

#1
-Chim pháp đủ màu có, Trắng có

+Loại đẻ 2>3 lứa : 350k / cặp

+Loại 2 >>> 4 tháng : 250k / cặp

+Loại biết mổ cứng: 150K

Đây là Hình em nó:Bồ câu Gà

 

Last edited: