• Bán bồ câu pháp số lượng lớn,on dinh,giá 40k/CON

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 21/3/12

  1. chaugiatung Nhà nông nghiệp dư

   <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">trang trại bồ c&acirc;u ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u Ph&aacute;p giống, bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng, số lượng lớn v&agrave; ổn định. Đặc biệt tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u, c&aacute;ch thức l&agrave;m chuồng trại, kỹ thuật nu&ocirc;i dưỡng, bao ti&ecirc;u to&agrave;n bộ sản phẩm đầu ra cho c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">Gi&aacute; :bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng 40k/CON</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bồ c&acirc;u giống 180k/CẶP (khoảng 2 th&aacute;ng tuổi biết ăn cứng)</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bồ c&acirc;u giống đẻ 550k/CẶP(bồ c&acirc;u m&agrave;u)</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bồ c&acirc;u giống đẻ 600k/CẶP (bồ c&acirc;u trắng)</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">Ngo&agrave;i ra trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; nhiều loại bồ c&acirc;u kiểng:</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bồ c&acirc;u Bi,Bồ c&acirc;u G&agrave; banh,Bồ c&acirc;u khung long,Bồ c&acirc;u Nhật,Bồ c&acirc;u T&ecirc;n Lửa,Bồ c&acirc;u Vải c&aacute;.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">Nếu ở xa ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ vận chuyển đến tận nơi tận nh&agrave; của c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">ĐC:tỉnh lộ 839,x&atilde; Mỹ Thạnh Đ&ocirc;ng,Đức Huệ,Long An</span></span></p> <span class="apple-style-span"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%">ĐT:0917372758 hoặc 01267599183 hoặc mail:chaugiatung@gmail.com</span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: chaugiatung
   - Địa chỉ: duc hue long an
   - Điện thoại: 01267599183 - Fax:
   - email: chaugiatung2003@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...