bán bồ câu ra ràng, bồ câu giống

#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; background-color: #888888"><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><div id="post_message_209668" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: bold">T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;Trại bồ c&acirc;u Bảy T&egrave;o<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: bold">- Địa chỉ: ấp vĩnh qu&iacute; x&atilde; vĩnh kim huyện ch&acirc;u th&agrave;nh tỉnh tiền giang</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: bold">- Tel, Fax:&nbsp;</strong>0939939609<br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: bold">- email:&nbsp;</strong><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:bocautiengiang@yahoo.com">bocautiengiang@yahoo.com</a><br />================================<br /><br />Trại bồ c&acirc;u vĩnh kim với 1.500 cặp bồ c&acirc;u bố mẹ, chuy&ecirc;n cung cấp bồ c&acirc;u giống, bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng (từ 400gr trở l&ecirc;n) với số lượng lớn v&agrave; ổn định. Li&ecirc;n hệ:<br />- Địa chỉ: ấp vĩnh qu&iacute; x&atilde; vĩnh kim huyện ch&acirc;u th&agrave;nh tỉnh tiền giang. Điện thoại: 0939939609 gap Mr.7 T&egrave;o</blockquote></div></div></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: bocautiengiang@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH