• Bán Bột cá biển 55%, Bán bột cá biển 60%, TACN, TAGS

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 29/1/13

  1. baominhtacn.dung Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TM SẢN XUẤT BẢO MINH</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri, sans-serif">117 T&ecirc;n Lửa, B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A, B&igrave;nh T&acirc;n, TP.HCM </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri, sans-serif">Tel : 08.37524999&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax : 08.37528187 <br /> Hotline:<strong> 0903597785 Mr.Dũng</strong>&nbsp;&nbsp; Email : </span><a href="mailto:baominhtacn.dung@gmai.com"><span style="font-family: Calibri, sans-serif">baominhtacn.dung@gmai.com</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Calibri, sans-serif">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty Bảo Minh chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung cấp nguy&ecirc;n liệu, phụ gia phục vụ cho ng&agrave;nh sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i (tacn)<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><strong>Vỏ m&egrave; tr&iacute;ch ly 25%</strong><strong><span style="font-weight: normal"> (Việt Nam</span></strong>).</p> <p class="MsoNormal">Bảo Minh đảm bảo về chất lượng sản phẩm đồng nhất, số lượng h&agrave;ng h&oacute;a cung ứng ổn định cho qu&yacute; kh&aacute;chh&agrave;ng mọi l&uacute;c mọi nơi. <br /> Th&ocirc;ng tin chi tiết sản phẩm qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> Mail:<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="mailto:baominhtacn.dung@gmail.com">baominhtacn.dung@gmail.com</a><br /> ĐT : 0903597785_ Mr.Dũng</p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center">&rdquo; Hợp t&aacute;c - Uy T&iacute;n - Chất Lượng - Bền Vững&rdquo;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: HỒ VĂN VIỆT DŨNG
   - Địa chỉ: 117 TÊN LỬA, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.BÌNH TÂN, TP.HCM
   - Điện thoại: 0903597785 - Fax:
   - email: baominhtacn.dung@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...