Bán Bột, Dầu Cá Tra

  • Thread starter southwestvina
  • Ngày gửi
S

southwestvina

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Việt Hùng
- Địa chỉ: Lô 2.20F, KCN Trà Nóc II, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ
- Tel, Fax: 07103744825 ::: FaX 07103744826
- email: info@taynam.vn
================================

<div>&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i,&nbsp;Nh&agrave; M&aacute;y Chế Biến Thức&nbsp;Ăn Chăn Nu&ocirc;i T&acirc;y Nam,&nbsp;tọa lạc tại KCN Tr&agrave; N&oacute;c II&nbsp;- Cần Thơ.&nbsp;Với&nbsp; lợi thế lớn về nguồn nguy&ecirc;n liệu tại KCN Tr&agrave; N&oacute;c,&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp; đ&atilde; x&acirc;y dựng v&agrave; lắp&nbsp;đặt&nbsp;d&acirc;y chuyền chế biến Bột v&agrave;&nbsp;Dầu C&aacute; Tra theo quy tr&igrave;nh sản xuất c&ocirc;ng nghiệp&nbsp; sấy bằng hơi nước với c&ocirc;ng suất 1,000 tấn/th&aacute;ng.Chỉ ti&ecirc;u chất lượng th&agrave;nh phẩm hiện tại của c&ocirc;ng ty :</div><div><br />1-&nbsp;Bột C&aacute; Tra:</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đ&ocirc;̣ đạm : 57% - 63%&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đ&ocirc;̣ &acirc;̉m : 10% Max</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Béo : 12% Max<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tro : 30% Max<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Độ tươi ( TVBN ): 120 Max</div><div><span /></div><div>2-&nbsp;Dầu C&aacute; Tra:</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - AV : 1% Max</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; - Đ&ocirc;̣ &acirc;̉m : 1% Max<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Peroxide : 6% Max&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></div><div>Ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;rất mong được sự quan t&acirc;m của Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng, v&agrave; h&acirc;n hạnh được đ&oacute;n tiếp Qu&yacute; Kh&aacute;ch đến thăm quan c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i. Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;theo&nbsp;địa chỉ:&nbsp;Nguyễn Việt H&ugrave;ng- 0939989557- skype: swfhung- Email: <a href="mailto:info@taynam.vn">info@taynam.vn</a> </div><div>Ch&acirc;n Trọng K&iacute;nh Ch&agrave;o.</div>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH