• BÁN BỘT TÔM : BỘT CÁ BIỂN

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 3/4/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p><span style="font-size: 16px">&nbsp;Cong ty TNHH thuan thanh</span></p><p><span style="font-size: 16px">Ba Hon / Ha Tien / Kien Giang</span></p><p><span style="font-size: 16px">fone : 0909.834.835</span></p><p><span style="font-size: 16px">Email : Phumax.kinhdoanh@gmail.com</span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH Thuận Th&agrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng , Bột c&aacute; biển , Bột vỏ t&ocirc;m , Bột s&ograve; , Bột xuong thit , Rong Bien , Vo tom lam thuc an gia suc , thuc an tom....v v... chung toi xin han hanh goi den</span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quy khach hang bang gia cac mat hang nhu sau .</span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;* 1 / Bot Vo Tom : 11.500/ kg</span></p><p><span style="font-size: 16px">* 2/ Bot Ca Bien 55%dam : 18.500/kg</span></p><p><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">*3 / Bot Ca Bien 60 %dam : 28.000đ0kg</span></span></p><p><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px" /></span><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">* 4/ Bot Ca Bien 65 %dam : 31.000đ/kg</span></span></span></p><p><span style="font-size: 16px">* 5/ Bot Vo Ghe Xay : 7.800/kg</span></p><p><span style="font-size: 16px">* 6/ Bot Xuong b&ograve; % dam ; 6.000/kg </span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CTy TNHH Thuan Thanh</span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mr Nuyen ( lien he : 0909.834.835)</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: VỎ CHÍ NGUYỆN
   - Địa chỉ: BA HON /HA TIEN/ KIEN GIANG
   - Điện thoại: 0909834835 - Fax:
   - email: PHUMAX.KINHDOANH@GMAIL.COM
    
   Đang tải...
  2. nguyenvuanh

   nguyenvuanh Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   54
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   SẢN XUẤT .THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ!
   <div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon"><img title="Mặc định" alt="Mặc định" src="http://agriviet.com/images/icons/icon1.png" border="0" /> </h2><div class="content"><div id="post_message_409909"><blockquote><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;Cong ty TNHH thuan thanh</span></p><p><span style="font-size: 16px">Ba Hon / Ha Tien / Kien Giang Phumax.kinhdoanh@gmail.com</span></p><p><span style="font-size: 16px">fone : 0909.834.835</span></p><p><span style="font-size: 16px">Email :</span><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH Thuận Th&agrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng , Bột c&aacute; biển , Bột vỏ t&ocirc;m , Bột s&ograve; , Bột xuong thit , Rong Bien , Vo tom lam thuc an gia suc , thuc an tom....v v... chung toi xin han hanh goi den</span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Quy khach hang bang gia cac mat hang nhu sau .</span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;* 1 / Bot Vo Tom : 11.500/ kg</span></p><p><span style="font-size: 16px">* 2/ Bot Ca Bien 55%dam : 18.500/kg</span></p><p><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">*3 / Bot Ca Bien 60 %dam : 28.000đ0kg</span></span></p><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px" /><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px"><span style="font-size: 16px">* 4/ Bot Ca Bien 65 %dam : 31.000đ/kg</span></span></span></span><span style="font-size: 16px"> <p><span style="font-size: 16px">* 5/ Bot Vo Ghe Xay : 7.800/kg</span></p><p><span style="font-size: 16px">* 6/ Bot Xuong b&ograve; % dam ; 6.000/kg </span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CTy TNHH Thuan Thanh</span></p><p><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mr Nuyen ( lien he : 0909.834.835)</span></p><br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> VỎ CH&Iacute; NGUYỆN<br /><strong>- Địa chỉ: </strong>BA HON /HA TIEN/ KIEN GIANG<br /><strong>- Điện thoại: </strong>0909834835 - Fax: <br /><strong>- email: </strong>PHUMAX.KINHDOANH@GMAIL.COM <br /><br /></span></blockquote></div></div><br /><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: VỎ CHÍ NGUYỆN
   - Địa chỉ: NHÀ MÁY BỘT CÁ KHẢI HOÀNG / SÔNG ĐÓC / CÀ MAU
   - Điện thoại: 0909.834.835 - Fax:
   - email: PHUMAX.KINHDOANH@GMAIL.COM
    
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...