• BÁN BUÔN GÀ ĐỒI VÀ CHIM CÚT THẢ VƯỜN PHÚ THỌ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 26/10/11

  1. Minhtam81 Nhà nông nghiệp dư

   <p><span class="Apple-style-span" style="color: #ff0000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: #fafafa; font-size: medium"><strong>Nh&agrave; t&ocirc;i c&oacute; nu&ocirc;i g&agrave; đồi v&agrave; chim c&uacute;t, c&oacute; link b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n trang lamchame:</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #ff0000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: #fafafa; font-size: medium"><strong>&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="color: #ff0000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: #fafafa; font-size: medium"><strong><a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: none" href="http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/395642-G%C3%A0-%C4%91%E1%BB%93i-120N-kg-chim-c%C3%BAt-m%C3%A1i-c%E1%BB%B1c-to-25k-th%E1%BB%8Bt-b%C3%B2-100-l%C6%B0%C6%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-180N-kg-l%C3%A0m-s%E1%BA%A1ch.Ship-10K">http://www.lamchame.com/forum/showth...%A1ch.Ship-10K</a></strong></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #ff0000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: #fafafa; font-size: medium"><strong><a target="_blank" style="color: #22229c; text-decoration: none" href="http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/395642-G%C3%A0-%C4%91%E1%BB%93i-120N-kg-chim-c%C3%BAt-m%C3%A1i-c%E1%BB%B1c-to-25k-th%E1%BB%8Bt-b%C3%B2-100-l%C6%B0%C6%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-180N-kg-l%C3%A0m-s%E1%BA%A1ch.Ship-10K"></a><br /></strong></span><span class="Apple-style-span" style="color: #ff0000; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; background-color: #fafafa; font-size: medium"><strong>Nếu c&aacute;c bạn c&oacute; cửa h&agrave;ng thực phẩm muốn lấy về để b&aacute;n lẻ hoặc lấy bu&ocirc;n với c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c với số lượng: G&agrave; từ 10con trở l&ecirc;n/1 lần lấy, chim c&uacute;t từ 30 con/1 lần lấy th&igrave; nhắn cho t&ocirc;i, t&ocirc;i sẽ trao đổi gi&aacute; cụ thể. Gi&aacute; cả sẽ l&agrave; mức m&agrave; chắc chắn c&aacute;c bạn sẽ ăn/b&aacute;n/hợp t&aacute;c được.</strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Minh Tâm
   - Địa chỉ: Cầu Giấy-Hà Nội
   - Điện thoại: 0936113856 - Fax:
   - email: tamnt0510@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. Minhtam81

   Minhtam81 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Kinh doanh XNK
   Gía gà đồi và chim cút

   Giá gà đồi là 100K/kg lông, chim cút là 20K/con mái đẻ to.

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Minh Tâm
   - Địa chỉ: Cầu Giấy-Hà Nội
   - Điện thoại: 0936113856 - Fax:
   - email: tamnt0510@gmail.com[/QUOTE]
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...