• BÁN CÁ BỚP GIÁ SỈ TẬN GỐC

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 2/2/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. A,THỐNG Guest

   <p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<font size="4">B&Aacute;N &nbsp;C&Aacute; BỚP GI&Aacute; SỈ TẬN G&Ocirc;C. B&Egrave; C&Aacute; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N B&Aacute;N C&Aacute; BỚP THƯƠNG PH&Acirc;M.CUNG CAP CHO CAC NHA HANG.CONG TY THUY SAN XUAT KHAU.TRỌNG LƯỢNG 5 ĐẾN 10KG.SỐ LƯỢNG 1000&nbsp; ĐẾN 7000 CON.GI&Aacute; BỎ SỈ.ĐẢM BẢO C&Aacute; NU&Ocirc;I CHẤT LƯƠNG THỊT CAO RẤT THƠM THỊT.C&Aacute; NU&Ocirc;I CHỈ ĂN C&Aacute; TƯƠI 100%TỪ THI&Ecirc;N NHI&Ecirc;N. KH&Ocirc;NG ĂN THỨC ĂN C&Ocirc;NG NGHI&Ecirc;P.ĐẦU RA ỔN ĐỊNH.LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;&nbsp; A. THỐNG&nbsp; 01889 504 568.ĐỊA CHỈ 77C&nbsp;&nbsp; C&Ugrave; LAO TRUNG /VĨNH THỌ /NHA TRANG.MONG C&Ugrave;NG HỢP T&Aacute;C VỚI C&Aacute;C ĐỐI T&Aacute;C.</font></font></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: A,THỐNG
   - Địa chỉ:
   - Điện thoại: 01889 504 568 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...