Bán cá chỉ vàng (dried yellow fish)

  • Thread starter dkptimex
  • Ngày gửi
D

dkptimex

Guest
#1
[TABLE="width: 474"]
<col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:11776;width:242pt" width="322"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:5558;width:114pt" width="152"> <tbody>[TR]
[TD="class: xl25, width: 322"]Items[/TD]
[TD="class: xl25, width: 152"]price (USD/кор.)
CFR Saint-Petersburg, Russia[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"] Dried yellow stripe fish 20g/packet; 100 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"] Dried yellow stripe fish 40g/packet; 50 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"] Dried yellow stripe fish 80g/packet; 40 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"]Dried Lizardfish 40g/packet; 120 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"]Dried Lizardfish 80g/packet; 80 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]28[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"]Dried Lizardfish 120g/packet; 50 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]26[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"] Dried commersonic anchovy 20g/packet; 100 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"] Dried commersonic anchovy 40g/packet; 50 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24, width: 322, align: left"] Dried commersonic anchovy 80g/packet; 40 packets/ctn[/TD]
[TD="class: xl24, width: 152, align: right"]14[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[TABLE]
<col><col><tbody>[TR]
[TD]Items[/TD]
[TD]price (USD/кор.)
CFR Saint-Petersburg, Russia[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] Dried yellow stripe fish 20g/packet; 100 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] Dried yellow stripe fish 40g/packet; 50 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] Dried yellow stripe fish 80g/packet; 40 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]13[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Dried Lizardfish 40g/packet; 120 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]22[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Dried Lizardfish 80g/packet; 80 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]28[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"]Dried Lizardfish 120g/packet; 50 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]26[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] Dried commersonic anchovy 20g/packet; 100 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]9[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] Dried commersonic anchovy 40g/packet; 50 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: left"] Dried commersonic anchovy 80g/packet; 40 packets/ctn[/TD]
[TD="align: right"]14[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH