Bán cá giống các loại:trắm,mè,trôi,chép....

#1
<p>Gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute; giống cho c&aacute;c tỉnh miền Bắc như Ph&uacute; thọ,Y&ecirc;n b&aacute;i,L&agrave;o cao....</p><p>&nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đặt chất lượng con giống l&ecirc;n h&agrave;ng đầu!</p><p>&nbsp;Gi&aacute; cả hợp l&yacute;!</p><p>&nbsp;Li&ecirc;n hệ:Đa 01676344375</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hồng Đa
- Địa chỉ: Tuy lộc-Cẩm Khê-Phú thọ
- Điện thoại: 01676344375 - Fax:
- email: thaitu1991@gmail.com
 

#2
Kết hợp ok

xin chào anh . mình o thái bình muốn kết hợp làm ăn cùng đươc ko .mình cũng buôn cá đươc lh 0984107123
 

TRANHUUHAU

Nhà nông nghiệp dư
#3
gia đình chúng tôi chuyên cung cấp cá giống cho các tỉnh miền bắc như phú thọ,yên bái,lào cao....
Chúng tôi đặt chất lượng con giống lên hàng đầu!
Giá cả hợp lý!
Liên hệ:đa 01676344375


thông tin người gửi:

- tên dn/cá nhân: nguyễn hồng đa
- địa chỉ: tuy lộc-cẩm khê-phú thọ
- điện thoại: 01676344375 - fax:
- email: thaitu1991@gmail.com
có cung cấp miên không ?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH