BÁN CÁ HÔ

#1
<span style="font-family: Verdana; font-size: 24pt">B&Aacute;N 2000 CON C&Aacute; H&Ocirc; TỪ NỬA KG ĐẾN HAI KG.HIỆN Đ&Agrave;N C&Aacute; ĐANG PH&Aacute;T TRIỂN TỐT RẤT TH&Iacute;CH HỢP ĐỂ NU&Ocirc;I TIẾP.<p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH HẬU
- Địa chỉ: XÃ HOÀ NINH, HUYỆN LONG HỒ ,VĨNH LONG
- Điện thoại: 0903392892 - Fax:
- email: mrhau@gmail.com
 

#2
Hi a

<span style="font-family: Verdana; font-size: 24pt">B&Aacute;N 2000 CON C&Aacute; H&Ocirc; TỪ NỬA KG ĐẾN HAI KG.HIỆN Đ&Agrave;N C&Aacute; ĐANG PH&Aacute;T TRIỂN TỐT RẤT TH&Iacute;CH HỢP ĐỂ NU&Ocirc;I TIẾP.<p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH HẬU
- Địa chỉ: XÃ HOÀ NINH, HUYỆN LONG HỒ ,VĨNH LONG
- Điện thoại: 0903392892 - Fax:
- email: mrhau@gmail.com
Xin cho hỏi hiện tại a còn cá hô không? Có mấy loại giá sao vậy a?
 
B

BaBaCanhRanh-HoàngMinh

Guest
#3
Có thể cho chúng tôi biết giá cá giống mà bạn đang bán không? và giá cá thương phẩm hiện nay được không? khi nuôi xong bạn có thu mua lại cá thương phẩm không?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH