• Bán Cá Tra / Basa fillet đông lạnh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 30/11/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Kiều Guest

   <div><br /></div><div>C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Lộc Ph&aacute;t chuy&ecirc;n chế biến h&agrave;ng đ&ocirc;ng lạnh đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng hiện c&oacute; b&aacute;n:</div><p class="MsoNormal"><strong>1/. Phil&ecirc; thịt C&aacute; Tra / Basa tươi - đ&ocirc;ng lạnh xuất khẩu:</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>- K&iacute;ch cở: 100/200, 200/300, 300/500 gram/miếng.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>- Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10 kg / th&ugrave;ng. </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>- Gi&aacute;: 40.000-45.000 đồng / kg (chưa bao gồm ph&iacute; vận chuyển v&agrave; chưa c&oacute; thuế VAT)</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>- Số lượng giao h&agrave;ng/lần: &gt; 4 tấn -&gt; v&agrave;i chục tấn.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong><strong>2/. C&aacute; Tra / C&aacute; Basa xi&ecirc;n que đ&ocirc;ng lạnh.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>- K&iacute;ch cở: 120-170 gram.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>- Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10 kg / th&ugrave;ng.&nbsp;</strong></p><p class="MsoNormal"><strong>- Giao h&agrave;ng: S&agrave;i g&ograve;n, Hải Ph&ograve;ng, M&oacute;ng C&aacute;i.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>- Thanh to&aacute;n: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Li&ecirc;n hệ: ĐTDĐ: 01202 55 66 88 gặp Kiều.&nbsp; Email: kieuch@yahoo.com</strong>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Kiều
   - Địa chỉ: Cần Thơ
   - Điện thoại: 01202556688 - Fax:
   - email: kieuch@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...