• bán các loại cây công trình với giá rẽ nhất

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 16/1/12

  1. clbthegioicaycanh Nhà nông nghiệp dư

   <font size="4">&nbsp;</font> <p style="margin-bottom: 0in"><font size="4">Clb Thế giới c&acirc;y cảnh </font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4">chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y xanh: c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ndash; hoa kiểng &ndash; Bonsai &ndash; c&aacute;c loại giống hoa kiểng, c&acirc;y ăn tr&aacute;i.</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4">C&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh : sala ho&agrave;nh 50-60cm cao 4m gi&aacute; 2,9tr/c&acirc;y , lộc vừng đk 30cm cao 4-6m 4,9tr/c&acirc;y , phượng vỹ cao 3m đk 7-10cm 290k/c&acirc;y , ho&agrave;ng nam , cọ dầu , lim xet, &hellip;..........</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4">Hoa kiểng : nguyệt quế, vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng, mai v&agrave;ng, kim qu&yacute;t, &hellip;........</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4">Bonsai: linh sam , khế g&acirc;n, duy&ecirc;n t&ugrave;ng Đ&agrave;i Loan, cần thăng,...............</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4">C&acirc;y giống: t&ugrave;ng la h&aacute;n 19000/c&acirc;y cao 30cm, linh sam 29000/c&acirc;y cao 30cm, khế g&acirc;n 59000/c&acirc;y , sala 29000/c&acirc;y cao 60cm , m&iacute;t changai 19000/c&acirc;y, ổi l&ecirc; Đ&agrave;i Loan 29000/c&acirc;y..................</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4">lh: c&acirc;u lạc bộ thế giới c&acirc;y cảnh</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4" style="font-size: 10pt">đc: số 17 đường DT750 tổ 4 ấp 3 x&atilde; Trừ Văn Thố huyện bến C&aacute;t tỉnh B&igrave;nh Dương</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4" style="font-size: 10pt">đt: 06503552402; 0906194819</font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><font style="font-size: 10pt">email: </font><font color="#000080"><u><a href="mailto:clbthegioicaycanh@gmail.com"><font style="font-size: 10pt">clbthegioicaycanh@gmail.com</font></a></u></font></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><font style="font-size: 10pt">web: </font><font color="#000080"><u><a href="http://thegioicaycanh.tk/"><font style="font-size: 10pt">http://thegioicaycanh.tk</font></a></u></font></font></p><p style="margin-bottom: 0in"><font size="4"><br /></font></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: clbthegioicaycanh
   - Địa chỉ: cai lậy tiền giang
   - Điện thoại: 0906194819 - Fax:
   - email: clbthegioicaycanh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...