• Bán các loại nấm ăn

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 11/4/12

  1. huanls78 Nhà nông nghiệp dư

   <div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><p align="justify"><font size="2">Cơ sở sản xuất Nấm của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n&nbsp;c&aacute;c loại nấm như: Nấm s&ograve;, nấm rơm, nấm mỡ trắng, n&acirc;u, nấm hương tươi <em>(t&uacute;i 2 lạng&nbsp;đ&atilde; h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng),</em>&nbsp;nấm kim ch&acirc;m trắng, v&agrave;ng, nấm hải sản, s&ograve; đ&ugrave;i g&agrave;...Gi&aacute; cả ưu đ&atilde;i khi hợp t&aacute;c với số lượng lớn! </font></p><p align="justify"><font size="2">Xin li&ecirc;n hệ Mr Huấn số điện thoại 0979.199.869 -&nbsp;0912.427.869 <em><font color="#99ff00"><strong><font style="background-color: #990000">(</font><font style="background-color: #ff0000">Lu&ocirc;n phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch quanh năm)</font></strong></font></em></font></p><br /><br /></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: huanls78
   - Địa chỉ: Lạng Sơn
   - Điện thoại: 0979199869 - Fax: 0912427869
   - email: tronghuan78@gmail.com

   --------

   [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    
   Last edited: 11/4/12
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...