• Bán các mặt hàng hoa cảnh: Trạng nguyên, Hoa hải đường, Hoa cúc

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 10/1/13

  1. luongcx Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;- Cung cấp c&acirc;y hoa ng&agrave;y tết:Trạng nguy&ecirc;n,c&uacute;c gấm , c&uacute;c vạn thọ, x&aacute;c ph&aacute;o, ngũ sắc, c&uacute;c mặt trời, c&aacute;c phal&ecirc;, ngọc thảo, dạ yến thảo, x&iacute;ch hồng tr&agrave;, thu hải đường, bạch dương, mai trăng, mộc, tr&agrave;.........................,</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">- Cung cấp nội thất, c&acirc;y trang tr&iacute; văn ph&ograve;ng:Trầu b&agrave; ,trầu &ocirc;ng cột, Bạch m&atilde;, Đu&ocirc;i c&ocirc;ng, Kim ng&acirc;n, kim tiền, ph&aacute;t t&agrave;i, saphia, đại lan, đại lộc, đại ph&uacute; gia,cau cảnh,......,&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana">&nbsp;- Cung cấp số lượng lớn h&agrave;ng c&acirc;y trồng viền, trồng thảm, hoa l&aacute; m&agrave;u : chuỗi ngọc, v&agrave;ng anh, l&aacute; m&iacute;t, mắt nai t&iacute;m, bỏng nổ, cẩm t&uacute; mai, thanh t&aacute;o,&nbsp;ngũ sắc v&agrave;ng, ngũ sắc đỏ, hoa cỏ lạc ti&ecirc;n, gấm, bảy sắc cầu vồng, ngọc tai t&iacute;m,....Thảm nền: cỏ nhung</span><span style="font-size: 10pt">&nbsp;&nbsp; Zoysia tenifolia</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> (m2), cỏ l&aacute; tre </span><span style="font-size: 10pt">Apluda Varia</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana"> (kg), cỏ bạch chỉ, cỏ lạc ............</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Verdana; font-size: 10pt">- Nhận thi c&ocirc;ng trồng c&acirc;y xanh thảm cỏ, c&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t, c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y xanh đường phố, c&acirc;y cổ thụ....</span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal"><span style="color: #4d4d4d; font-size: 9pt">C&Ocirc;NG TY CP TM SX&amp; DV VIỆT NHẬT</span></p><p><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d"> Đ/c: KTT Nội Thương- Dương X&aacute; - Gia L&acirc;m - H&agrave; Nội<br /> VPĐD:QL 39A -&nbsp;Li&ecirc;u Thượng - Li&ecirc;u x&aacute; - Y&ecirc;n Mỹ - Hưng Y&ecirc;n</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">Tel: 0321 3974612 (605) &nbsp;&nbsp;&nbsp;Fax: 0321 3974606</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">Trần Văn Lương(Mr.)</span></p> <p><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">Mobile</span><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">: 0985 030 719&nbsp;</span></p> <p class="plast1"><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">Email: <a href="mailto:luongvietnhatpro@gmail.com">luongvietnhatpro@gmail.com</a></span></p> <p class="plast1"><span style="font-size: 9pt; color: #4d4d4d">Website: <a href="http://www.laodongphothong.vn/">www.laodongphothong.vn</a></span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNGTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT NHẬT
   - Địa chỉ: KTT NỘI THƯƠNG - DƯƠNG XÁ - GIA LÂM - HÀ NỘI
   - Điện thoại: 0321 3 974612;605 - Fax: 0321 3 974606
   - email: luongvietnhatpro@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...