BÁN CÁM GẠO TRÍCH LY

  • Thread starter synghia
  • Ngày gửi
S

synghia

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;C&ocirc;ng Ty Cổ Phần N&ocirc;ng Nghiệp Đ&ocirc;ng Phương chuy&ecirc;n nhập khẩu số lượng lớn c&aacute;m gạo d&ugrave;ng chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i. Sản phẩm của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng đ&atilde; được sử dụng rộng r&atilde;i tại c&aacute;c khu chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn gia s&uacute;c</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Đến với c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ c&oacute; những sản phẩm chất lượng tốt nhất, gi&aacute; cả cạnh tranh nhất!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt">Lu&ocirc;n h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp v&agrave; phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<span style="color: aqua"></span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN N&Ocirc;NG NGHIỆP Đ&Ocirc;NG PHƯƠNG</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Địa chỉ: 18/2x Phạm văn Chi&ecirc;u, F.9, Q.GV. TP.HCM</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Đi&ecirc;n thoại: 08 6257 9141&nbsp; fax: 08 6257 9140</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Di động: <span style="color: maroon">0973 887 214 (Mr Nghĩa)</span></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 14pt">Email: <u><span style="color: blue">sale@quagac.com</span></u></span></strong><span style="font-size: 14pt"><a href="mailto:legiap85@gmail.com"></a></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Sỹ Nghĩa
- Địa chỉ: /2x Phạm văn Chiêu, F.9, Q.GV. TP.HCM
- Điện thoại: 08 6257 9141 - Fax:
- email: sale@quagac.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH