• Bán cây bóng mát , các loại cây xanh công trình giá rẻ

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 7/8/12

  1. CAY CANH GIA HUY Nhà nông nghiệp dư

   <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&Ocirc;NG TY C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY</p><p>-CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y XANH C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH , C&Acirc;Y XANH VĂN PH&Ograve;NG V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T .</p><p>- B&Aacute;N C&Acirc;Y CẢNH VĂN PH&Ograve;NG , C&Acirc;Y CẢNH NỘI THẤT ...</p><p>- CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T , C&Acirc;Y XANH C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH , CỎ V&Agrave; C&Acirc;Y ĐƯỜNG VIỀN C&Aacute;C LOẠI</p><p>- B&Aacute;N V&Agrave; CUNG CẤP DỤNG CỤ L&Agrave;M VƯỜN , PH&Acirc;N B&Oacute;N , CHẬU CẢNH ...</p><p>- CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; CẮT TỈA C&Acirc;Y CẢNH , KHU&Ocirc;N VI&Ecirc;N S&Acirc;N VƯỜN , BỒN HOA C&Acirc;Y CẢNH.</p><p>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ</p><p>MR TUẤN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font size="2"><strong>0985010406 . 0935968585</strong></font></p><p>WED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="2"> WWW.CAYCANHGIAHUY.COM</font></p><p>MAIL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; CAYCANHGIAHUYTH@GMAIL.COM</p><p>NH&Agrave; VƯỜN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; KM8 ĐẠI LỘ THĂNG LONG KHU Đ&Ocirc; THỊ NAM AN KH&Aacute;NH ( GẦN THI&Ecirc;N ĐƯỜNG BẢO SƠN)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY cây cảnh GIA HUY
   - Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
   - Điện thoại: 0985010406 - Fax: 0935 96 85 85
   - email: caycanhgiahuyth@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...