• Bán cây cảnh

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 8/12/11

  1. <p>&nbsp;</p><p>C&acirc;y Sanh gi&agrave; d&aacute;ng đẹp (ho&agrave;nh 2,5m cao 3m) gi&aacute; 35 triệu <br /></p><p>&nbsp;&lt;img xsrc=&quot;http://www.uphinh.vn/image/stream/501231.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;C&acirc;y Sanh Qu&aacute;i (ho&agrave;nh 1,2m cao 1,7m) gi&aacute; 17 triệu<br /></p><p>&lt;img xsrc=&quot;http://www.uphinh.vn/image/stream/501230.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>C&acirc;y V&uacute; sữa th&acirc;n đế tuyệt đẹp&nbsp; (ho&agrave;nh 2,4m cao 1,2m) gi&aacute; 27 triệu</p><p>&lt;img xsrc=&quot;http://www.uphinh.vn/image/stream/501227.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>C&acirc;y Gi&aacute; tị Bonsai đẹp u g&ugrave; (ho&agrave;nh 1,7m cao 1,1m) gi&aacute; 12 triệu</p><p>&lt;img xsrc=&quot;http://www.uphinh.vn/image/stream/501229.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>C&acirc;y Me gi&agrave; đại thụ (ho&agrave;nh 2,5m cao 3m) gi&aacute; 15 triệu</p><p>&lt;img xsrc=&quot;http://www.uphinh.vn/image/stream/501228.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>C&ograve;n rất nhiều c&acirc;y cảnh đẹp kh&aacute;c. Ai c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0985206050 (Sơn) Xin cảm ơn! <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trường Sơn
   - Địa chỉ: TP Trà Vinh
   - Điện thoại: 0985206050 - Fax:
   - email: ntson050@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...