Bán cây công trình các loại - Cây bóng mát công trình

#1
<p>&nbsp; NH&Agrave; VƯỜN C&Acirc;Y CẢNH GIA HUY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I SẢN XUẤT C&Acirc;Y CẢNH C&Aacute;C LOẠI .</p><p>CHUY&Ecirc;N :</p><p>- MUA B&Aacute;N C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y CẢNH , C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T , C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH</p><p>- B&Aacute;N C&Acirc;Y CẢNH VĂN PH&Ograve;NG , <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.vn">C&Acirc;Y CẢNH TRANG TR&Iacute; NỘI THẤT&nbsp;</a> </p><p>- CUNG CẤP C&Acirc;Y CẢNH TRANG TR&Iacute; NGOẠI THẤT , <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.vn">C&Acirc;Y CẢNH TRỒNG S&Acirc;N VƯỜN</a> ...</p><p>- <a href="http://agriviet.com/www.caycanhgiahuy.vn">C&Acirc;Y B&Oacute;NG M&Aacute;T</a> , C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH , C&Acirc;Y ĐƯỜNG VIỀN V&Agrave; C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y L&Aacute; M&Agrave;U SỐ LƯỢNG LỚN&nbsp;</p><p>- TƯ VẤN THIẾT KẾ S&Acirc;N VƯỜN , KHU&Ocirc;N VI&Ecirc;N BỒN HOA C&Acirc;Y CẢNH ...</p><p>- CHĂM S&Oacute;C V&Agrave; CẮT TỈA C&Acirc;Y CẢNH , DỊCH VỤ CHO THU&Ecirc; C&Acirc;Y .</p><p>MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ&nbsp;</p><p>MR TUẤN &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0985010406 , 0935968585</p><p>WED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; WWW.CAYCANHGIAHUY.VN </p><p>MAIL &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; CAYCANHGIAHUYTH@GMAIL.COM</p><p>VĂN PH&Ograve;NG &nbsp; &nbsp;&nbsp; NG&Otilde; 358 SN 14/25/2 B&Ugrave;I XƯƠNG TRẠCH - THANH XU&Acirc;N - H&Agrave; NỘI</p><p>NH&Agrave; VƯỜN &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; KM8 ĐẠI LỘ THĂNG LONG&nbsp; ( GẦN THI&Ecirc;N ĐƯỜNG BẢO SƠN ) <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CÂY CẢNH GIA HUY
- Địa chỉ: an khánh- hoài đức -hn
- Điện thoại: 0985010406 - Fax: 0935968585
- email: caycanhgiahuyth@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH