• BÁN CÂY LÂM NGHIỆP-CÂY MẬT NHÂN(180.000 đ/kg)-TỔ CHIM YẾN GIÁ RẺ

  Thảo luận trong 'MuaBán ngành Lâm Nghiệp' , 15/9/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p>VƯỜN ƯƠM PH&Aacute;T AN CHUY&Ecirc;N MUA B&Aacute;N C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y C&Ocirc;NG TR&Igrave;NH,C&Acirc;Y TRỒNG RỪNG,C&Acirc;Y L&Acirc;M NGHIỆP ,C&Acirc;Y XANH Đ&Ocirc; THỊ...CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; THỂ CUNG CẤP TẤT CẢ C&Aacute;C CHỦNG LOẠI C&Acirc;Y THEO Đ&Uacute;NG QUY C&Aacute;CH Y&Ecirc;U CẦU CỦA KH&Aacute;CH H&Agrave;NG VỚI GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG NHẤT.</p><p>NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N CUNG CẤP C&Acirc;Y THUỐC MẬT NH&Acirc;N (c&acirc;y con để trồng v&agrave; củ c&acirc;y mật nh&acirc;n để ng&acirc;m rượu )V&Agrave; TỔ CHIM YẾN (THƯỜNG ĐƯỢC GỌI L&Agrave; YẾN S&Agrave;O KH&Aacute;NH H&Ograve;A) VỚI GI&Aacute; RẺ NHẤT CHO TẤT CẢ C&Aacute;C KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU&nbsp; SỬ DỤNG.ĐẢM BẢO UY T&Iacute;N CHẤT LƯỢNG<br /></p><p>H&Atilde;Y GỌI CHO CH&Uacute;NG T&Ocirc;I THEO SỐ ĐT: 0933.444.001 HOẶC 0937.702.456 <br /></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cây Giống ĐỒNG NAI
   - Địa chỉ: KHU 72-TRẢNG BOM -ĐỒNG NAI
   - Điện thoại: 0933444001 - Fax: 0937702456
   - email: VUONUOMPHATAN@YAHOO.COM
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...