• Bán cây sanh dáng long - 091.354.4035

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 13/4/12

  1. <div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; text-align: left; background-color: #eeeeee; border-width: 0px">L&agrave;ng văn h&oacute;a ẩm thực Ho&agrave;ng Gia xin tiếp tục giới thiệu đến c&aacute;c nghệ nh&acirc;n v&agrave; độc giả một t&aacute;c phẩm nghệ thuật c&acirc;y cảnh của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng thưởng ngoạn v&agrave; b&igrave;nh luận nh&eacute;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; text-align: left; background-color: #eeeeee; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px"><img alt="Nh&igrave;n trực diện c&acirc;y sanh d&aacute;ng long " width="600" height="450" style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: #eeeeee; border-image: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; border-width: 1px" src="http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525551_148969425231387_100003549913146_179390_807343982_n.jpg" border="0" /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">Nh&igrave;n trực diện c&acirc;y sanh d&aacute;ng long&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px"><img alt="Gốc v&agrave; th&acirc;n của c&acirc;y sanh d&aacute;ng long" width="600" height="450" style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: #eeeeee; border-image: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; border-width: 1px" src="http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/562587_148969475231382_100003549913146_179392_757888549_n.jpg" border="0" /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">Gốc v&agrave; th&acirc;n của c&acirc;y sanh d&aacute;ng long</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px"><img alt="C&acirc;y sanh d&aacute;ng long nh&igrave;n nghi&ecirc;ng" width="600" height="450" style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: #eeeeee; border-image: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; border-width: 1px" src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526166_148969508564712_100003549913146_179393_724619530_n.jpg" border="0" /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">C&acirc;y sanh d&aacute;ng long nh&igrave;n nghi&ecirc;ng</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px"><img alt="C&acirc;y sanh d&aacute;ng long nh&igrave;n từ ph&iacute;a sau " width="600" height="450" style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: #eeeeee; border-image: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; border-width: 1px" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536735_148969538564709_100003549913146_179394_224144473_n.jpg" border="0" /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">C&acirc;y sanh d&aacute;ng long nh&igrave;n từ ph&iacute;a sau&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px"><img alt="Một g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c của c&acirc;y sanh d&aacute;ng long" width="600" height="450" style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: #eeeeee; border-image: initial; vertical-align: middle; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffff; border-width: 1px" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553194_148969588564704_100003549913146_179395_1851212355_n.jpg" border="0" /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">Một g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c của c&acirc;y sanh d&aacute;ng long</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; background-color: #eeeeee; text-align: center; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; text-align: left; background-color: #eeeeee; border-width: 0px"><br /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; text-align: left; background-color: #eeeeee; border-width: 0px"><br /></div><div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; color: #555555; line-height: 12px; text-align: left; background-color: #eeeeee; border-width: 0px"><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</div><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 40px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Chủ c&acirc;y:&nbsp;<strong style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Trần Văn Đạo</strong></div><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 40px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Tel:&nbsp;091-354-4035</div><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 40px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Quản trị website:&nbsp;<strong style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Phan Đức Thiện</strong></div><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 40px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">Tel:&nbsp;098-388-9013</div><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">&nbsp;<span style="font-size: 1em">Email:&nbsp;sales@caycanhhoanggia.com Xem chi tiết b&agrave;i viết tại&nbsp;</span><a href="http://www.caycanhhoanggia.com/news/ban-cay-sanh-dang-long-091-354-4035-99.aspx">http://www.caycanhhoanggia.com/news/ban-cay-sanh-dang-long-091-354-4035-99.aspx</a>&nbsp;</div><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">&nbsp;</div><div style="font-size: 1em; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; border-width: 0px">&nbsp;</div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Đạo
   - Địa chỉ: Km2 Đường Đặng Xuân Bảng - TP Nam Định, Nam Định
   - Điện thoại: 091-354-4035 - Fax: 098-388-9013
   - email: sales@caycanhhhoanggia.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...