• Bán cây Sen Vua, cây sống khỏe, phù hợp nhiều điều kiện thổ nhưỡng

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 27/8/12

  1. chuvan Banned

   <div class="NewsContent" id="NewsContent" style="width: 735px; overflow: hidden"><p><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/bxu1346039083.jpg"></a></p><div style="text-align: center"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/bxu1346039083.jpg"><img border="0" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/11/medium_bxu1346039083.jpg" /></a></div><p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium">Xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /><br /><span style="font-family: arial"> Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp giống <a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><em><strong>Sen Vua (S&uacute;ng nia) </strong></em></a>cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; nhu cầu.</span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: arial">&nbsp;</span></span><span style="font-size: medium">Sen<span style="color: #008000"><span style="color: #000000"> vua thường đường k&iacute;nh l&aacute; khi trưởng th&agrave;nh từ 2- 3m, người đứng tr&ecirc;n l&aacute; kh&ocirc;ng ch&igrave;m, </span></span></span><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">l&aacute; cong l&ecirc;n như c&aacute;i nia n&ecirc;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; s&uacute;ng nia hoa rất to, m&agrave;u trắng v&agrave;o buổi s&aacute;ng v&agrave;&nbsp; </span><span style="color: #000000">chuyển sang hồng v&agrave;o buổi chiều tối.</span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><em><strong>Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</strong></em><br /></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen"><strong><span style="color: red">C&ocirc;ng ty TNHH TM - DV - Ph&aacute;t Triển Sen Ta</span></strong><br /></span><span style="color: seagreen">Đ/C: 132/16 L&ecirc; Lợi, P4, Q.G&ograve; Vấp, Tp.HCM<br /></span></span></span><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen">Tel: 08.35885799 Fax: 08.35885790<br /></span><em><span style="color: #ff0000">Hotline</span></em><span style="color: seagreen">: </span></span></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen">ĐT: Mr. Chu Văn - 0902.4999.30 - Mr. Tuấn - 0973.862.113</span></span></span><br /><span style="font-family: arial"><span style="font-family: arial"><span style="color: seagreen">Website: <a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/">www.senta.vn</a><br /> Email: <a rel="nofollow" target="_blank" href="mailto:sentagroup@gmail.com">sentagroup@gmail.com</a></span></span></span></span><span style="font-size: small"><br /><span style="color: #008000">Y.M: mr_titop</span></span><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span></span></span></a></p> <p><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000"><br /></span><span style="color: #000000"><img width="558" border="0" height="418" src="http://farm1.static.flickr.com/181/382506573_8af8eb0d25.jpg" /></span></span></span></a></p> <p><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><span style="color: #000000">&nbsp;</span><br /><span style="color: #000000"><img width="573" border="0" height="430" src="http://ca4.upanh.com/thumbpic/13.439.17662852.mVY0/p10713781.700x0.jpg" /></span><br /><br /><br /><img width="574" border="0" height="385" src="http://farm3.static.flickr.com/2378/3543276418_aae8d11d0d.jpg" /></span></span></a></p> <p class="p_last"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><span style="font-size: medium"><span style="color: #008000"><strong>C&acirc;y sen Vua khi c&ograve;n nhỏ</strong><br /></span></span></a></p> <div style="padding: 0px"> <div><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><img border="0" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/DSC09028-1.jpg" /></a></div> </div><div style="padding: 0px">&nbsp;</div><div style="padding: 0px"><span style="font-size: small">T&igrave;m hiểu kỹ hơn về Sen vua v&agrave; c&aacute;c giống Sen kh&aacute;ctại: <a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><strong>http://www.senta.vn</strong></a></span> <br /></div><div style="padding: 0px"><div><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/">&nbsp;</a></div> </div> <div style="height: 465px; width: 620px"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><img width="887" border="0" height="665" src="http://i1208.photobucket.com/albums/cc375/chuvan07/DSC09026-1.jpg" /></a></div> <div style="height: 465px; width: 620px"><span style="font-size: small">&nbsp;</span></div><div style="height: 465px; width: 620px"><span style="font-size: small"><a class="elink" rel="nofollow" target="_blank" href="http://rongbay.com/external_link.html?url=http://www.senta.vn/"><strong><br /></strong></a></span></div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM - DV & Phát Triển Sen Ta
   - Địa chỉ: 132/16 Lê Lợi, P4, Gò Vấp
   - Điện thoại: 08.35885799 - Fax: 08.35885790
   - email: sentagroup@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...