• BÁN CÂY SƯA GIỐNG LÕI ĐỎ

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 30/5/12

  1. hongxinh Nhà nông nghiệp dư

   <p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: large"><strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">C&acirc;y sưa đỏ hay &nbsp;trắc thối, huỳnh đ&agrave;n,&nbsp;hu&ecirc; mộc v&agrave;ng</span></span></strong>, t<span style="font-size: medium">&ecirc;n khoa học&nbsp;<strong><em>Dalbergia tonkinensis</em></strong><em>&nbsp;(</em><em>Prain)</em>, l&agrave; một lo&agrave;i c&acirc;y th&acirc;n gỗ thuộc họ đậu</span></span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: medium">L&agrave; c&acirc;y gỗ nhỡ, l&aacute; thường xanh c&oacute; thể cao tới 10-15 m, sinh trưởng trung b&igrave;nh, th&acirc;n m&agrave;u v&agrave;ng n&acirc;u hay x&aacute;m, nứt dọc. L&aacute; d&agrave;i 9-20 cm; cuống kh&ocirc;ng l&ocirc;ng; l&aacute; k&egrave;m sớm rụng, nhỏ, c&oacute; l&ocirc;ng nhỏ mịn v&agrave; thưa, m&agrave;u n&acirc;u v&agrave;ng. C&aacute;c cuống nhỏ kh&ocirc;ng l&ocirc;ng; số l&aacute; ch&eacute;t 5-9, với l&aacute; ch&eacute;t tận c&ugrave;ng thường l&agrave; to nhất, h&igrave;nh trứng hay hơi thu&ocirc;n d&agrave;i, nhẵn, chất da, c&oacute; l&ocirc;ng mịn lơ thơ khi non, nhanh ch&oacute;ng chuyển th&agrave;nh kh&ocirc;ng l&ocirc;ng, gốc l&aacute; ch&eacute;t tr&ograve;n, nhọn mũi.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: medium">Hoa tự dạng ch&ugrave;y, mọc ở n&aacute;ch l&aacute;, khoảng 5-15 cm. Hoa trắng c&oacute; đ&agrave;i hợp, thơm. Quả dạng quả đậu h&igrave;nh trứng thu&ocirc;n d&agrave;i, d&agrave;i 5-6 cm, rộng khoảng 1 cm v&agrave; chứa 1-2 hạt dạng bầu dục, đường k&iacute;nh khoảng 9 mm. Quả khi ch&iacute;n kh&ocirc;ng tự nứt. C&agrave;nh non m&agrave;u xanh c&oacute; đốm b&igrave; khổng m&agrave;u trắng. Hoa ra th&aacute;ng 4-7. Quả ch&iacute;n thu hoạch th&aacute;ng 11-12.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: medium">C&oacute; hai lo&agrave;i sưa ch&iacute;nh l&agrave;: sưa trắng v&agrave; sưa đỏ. Sưa trắng cho hoa đẹp, quả to, đốt kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i. Nhưng gi&aacute; trị gỗ kh&ocirc;ng bằng sưa đỏ. Sưa đỏ tr&ocirc;ng gần giống sưa trắng, quả kết th&agrave;nh từng ch&ugrave;m, đốt l&ecirc;n c&oacute; m&ugrave;i thối.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: medium">L&aacute; v&agrave; quả khi đốt th&igrave; c&oacute; m&ugrave;i kh&oacute; ngửi.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: medium">Với những đặc điểm tr&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn rằng sẽ mang đến cho bạn những lựa chọn tốt nhất về c&acirc;y gỗ sưa v&agrave; để tr&aacute;nh t&igrave;nh trạng mua phải c&acirc;y sưa trắng từ c&aacute;c nh&agrave; vườn kh&ocirc;ng uy t&iacute;n mải chạy theo lợi nhuận.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: medium">Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn sẽ được tư vấn, hướng dẫn nhiệt t&igrave;nh c&aacute;ch chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng để c&oacute; một c&acirc;y sưa khỏe mạnh v&agrave; ph&aacute;t triển tốt nhất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đ&igrave;nh bạn.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: large">Với nhiều năm kinh nghiệm, ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mang đến cho bạn những c&acirc;y sưa giống đảm bảo chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả ưu đ&atilde;i nhất tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: large">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;<strong><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">NGAY B&Acirc;Y GIỜ</span></span></strong><strong>&nbsp;</strong>để&nbsp;<strong><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">BẠN</span></span></strong>&nbsp;được cung cấp những th&ocirc;ng tin mới nhất v&agrave; tốt nhất.</span></p><p align="center" style="font-size: 11px"><span style="font-size: large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong>H&atilde;y gọi</strong><strong>:&nbsp;</strong><strong>097 888 111 7 &ndash; Mr Tuyến</strong></span></span></span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: large">Email: langvantuyen1@gmail.com</span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: large">yahoo: langtuyen_2007</span></p><p style="font-size: 11px; text-align: center"><span style="font-size: large">Địa chỉ: Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lăng Văn Tuyến
   - Địa chỉ: Khu 3, Quang Ngoại, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
   - Điện thoại: 0978881117 - Fax:
   - email: langvantuyen1@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...