BÁN CÂY SƯA GIỐNG - SƯA LÕI ĐỎ GIÁ RẺ - LH 0979 826 986

#1
<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; border-collapse: collapse">B&aacute;n c&acirc;y sưa giống tại Vĩnh Ph&uacute;c, c&acirc;y do nh&agrave; vườn tự ươm được c&oacute; chiều cao 30cm, c&acirc;y khỏe, đẹp, gi&aacute; 2.000 VNĐ / 1 bầu c&acirc;y ưu ti&ecirc;n số lượng lớn hoặc dự &aacute;n. Kh&aacute;ch h&agrave;ng ở miền nam giao dịch tại cơ sở TP HCM, B&igrave;nh Phước&nbsp;hoặc giao h&agrave;ng tận nơi nếu kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu.&nbsp;</span><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; border-collapse: collapse">Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;y sưa c&oacute; đường k&iacute;nh th&acirc;n từ 3 - 10cm gi&aacute; cả thương lượng tuỳ từng loại c&acirc;y. Ai&nbsp;</span><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; border-collapse: collapse">c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ anh Lịch sđt : 0979 826 986. Địa chỉ : X&atilde; Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Ph&uacute;c.&nbsp;Email : nhavuonvp@gmail.com</span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Trọng Lịch
- Địa chỉ: Thôn Làng Mạ - Xã Tam Quan - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0979 826 986 - Fax:
- email: nhavuonvp@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH