BÁN CÂY SƯA GIỐNG

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lăng Anh Kế
- Địa chỉ: Khu 3 Làng Chanh xã Tam Quan-Tam Đảo-Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0984 635 735 ::: FaX
- email: langanhgroup@yahoo.com
================================

<p><strong><font size="3">Vườn ươm ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;mỗi năm sản xuất v&agrave; cung cấp ra thị trường&nbsp;số lượng rất lớn c&acirc;y giống gỗ Sưa v&agrave; một số giống c&acirc;y L&acirc;m nghiệp&nbsp;qu&yacute; hiếm kh&aacute;c.Với t&ocirc;n chỉ lu&ocirc;n&nbsp;đặt Uy t&iacute;n v&agrave; Chất lượng l&agrave;m gốc trong kinh doanh,ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;rất mong được hợp t&aacute;c cung ứng c&acirc;y Sưa giống&nbsp;tới c&aacute;c nh&agrave; vườn v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n trồng rừng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</font></strong></p><p><strong><font size="3" /></strong></p><p><strong><font size="3">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo địa chỉ ghi tr&ecirc;n !</font></strong></p><p><strong><font size="3">Xin cảm ơn đ&atilde; đọc th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</font></strong></p>
 

#2
Bác có cây Sưa to không? em đang cần 200 cây trồng bóng mát khu đô thị,đường kính cũng khá to,từ 15 đến 20cm(đo cách gốc 50cm)
Phong: 0984.914.915
 
#3
Hợp tác !

Bác có cây Sưa to không? em đang cần 200 cây trồng bóng mát khu đô thị,đường kính cũng khá to,từ 15 đến 20cm(đo cách gốc 50cm)
Phong: 0984.914.915
Chào Bác !
Cây Bác yêu cầu đường kính to quá, có thể lấy gỗ được rồi. Với lại cây có kích thước to thế chuyển đến nơi khác trồng nó sẽ bị chột, sau 1,2 năm cây có đường kính khoảng hơn 10cm sẽ lớn kịp. Hiện tại em có cây đường kính 10, 11cm nếu bác có nhu cầu Bác cứ alo cho em. Em Kế: 0984 635 735.
Cảm ơn Bác!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH