• Bán Cây Sưa Giống

  Thảo luận trong 'Kỹ thuật trồng trọt' , 17/11/11

  1. tamdao Guest

   cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình
   Vườn ươm Tam Đảo
   Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
   Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hang.
   Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
   (Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau):
   Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
   Liên hệ: Trần Hoàng Tú
   (Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
   SĐT: 02113860344
   DĐ: 0979730222

   cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình.m ình tr ồng r ất nhi ều r ồi c ây s ống t ốt l ắm
    
   Đang tải...
  2. tamdao

   tamdao Guest

   Bán Cây Sưa Giống(Quí hiến)

   cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình.mình trồng rất nhiều rồi cây sống tốt lắm


   Thông tin người gửi

   · DN/CN: Trần Hoàng Tú
   · Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
   · Điện Thoại:0979730222 hoặc 02113860344

   Bán Cây giống Sưa Đỏ
   · Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
   · (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
   · (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
    
  3. tamdao

   tamdao Guest

   Bán Giống Cây Sưa (Quí hiến)

   cây sưa dễ trồng ,xoá đói giảm nghèo cho bà con nông dân mình.mình trồng rất nhiều rồi cây sống tốt lắm. Đây là cơ hội tốt cho những ng ười nông dân nghèo đổi đời.sẽ làm cho cuộc sống đỡ khổ hơn .thoát khỏi kiếp nghèo
   Thông tin người gửi
   · DN/CN: Trần Hoàng Tú
   · Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
   · Điện Thoại:0979730222 hoặc 02113860344

   Bán Cây giống Sưa Đỏ
   · Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
   · (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
   · (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
    
  4. tamdao

   tamdao Guest

   Bán Sưa Giống

   Vườn ươm Tam Đảo
   Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
   Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hang.
   Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
   (Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau):
   Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.

   Thông tin người gửi

   · DN/CN: Trần Hoàng Tú
   · Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
   · Điện Thoại:0979730222 hoặc 02113860344

   Bán Cây giống Sưa Đỏ
   · Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
   · (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
   · (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
    
  5. tamdao

   tamdao Guest

   Bán Giống Cây Sưa

   Sưa dễ trồng lắm bác ak. đất nào cũng trồng được nhưng tốt nhất là đất phù sa pha cát, em trồng đc hơn chục cây rùi, sau 3năm đường kính đã 15Cm rùi.

   Thông tin người gửi: Bán Cây giống Sưa Đỏ
   · DN/CN: Lăng Thị Phúc
   · Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
   · Điện Thoại: 02113860344 hoac 0979730222
   Cây công trình, cây cổ thụ, cây bong mát, chúng tôi nhận trồng rừng các loại cây

   · Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
   · (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
   · (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).
    
   Last edited by a moderator: 28/11/11
  6. tamdao

   tamdao Guest

   Bán Giống Cây Sưa đỏ (Quí hiến)

   Bán cây sưa giống(Sưađỏ)
   Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
   Vườn ươm Tam Đảo
   Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
   (Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
   Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
   Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
   Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
   Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
   Liên hệ: Trần Hoàng Tú
   (Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
   SĐT: 02113860344
   DĐ: 0979730222
   Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
    
  7. tamdao

   tamdao Guest

   c ây s ưa d ễ tr ồng,mang l ại hi ệu qu ả kinh t ế cao.b à con n ông d ân minh h ãy tr ồng đi d ẽ s ống l ắm .m à 10 n ăm đ ã thu ho ạch r ồi. x óa đ ói gi ảm ngh èo t ốt hay tr ông ngay h ôm nay.

   Bán cây sưa giống(Sưađỏ)
   Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
   Vườn ươm Tam Đảo
   Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
   (Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
   Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
   Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
   Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
   Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
   Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
   Liên hệ: Trần Hoàng Tú
   (Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
   SĐT: 02113860344
   DĐ: 0979730222
   Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
    
  8. tamdao

   tamdao Guest

   Bán Giống Cây Sưa (Quí hiến)

   c ây s ưa l à la òi qu í hi ếm .n ó đ ư ợc dung l àm c ông ngh ệ cao,l àm thu ốc ch ống ung th ư, v ân g ỗ đ ẹp ,b à con n ông d ân h ãy tr ồng ng ay h ôm nay,mang l ại hi ễu qu ả kinh t ế cao xo á đ ói gi ảm ngh èo.

   Bán cây sưa giống(Sưađỏ)
   Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
   Vườn ươm Tam Đảo
   Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
   (Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
   Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
   Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
   Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
   Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
   Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
   Liên hệ: Trần Hoàng Tú
   (Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
   SĐT: 02113860344
   DĐ: 0979730222
   Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
    
  9. tamdao

   tamdao Guest

   Bán Sưa Giống

   c ây s ưa l à la òi qu í hi ếm .n ó đ ư ợc dung l àm c ông ngh ệ cao,l àm thu ốc ch ống ung th ư, v ân g ỗ đ ẹp ,b à con n ông d ân h ãy tr ồng ng ay h ôm nay,mang l ại hi ễu qu ả kinh t ế cao x
   c ây s ưa l à la òi qu í hi ếm .n ó đ ư ợc dung l àm c ông ngh ệ cao,l àm thu ốc ch ống ung th ư, v ân g ỗ đ ẹp ,b à con n ông d ân h ãy tr ồng ng ay h ôm nay,mang l ại hi ễu qu ả kinh t ế cao xo á đ ói gi ảm ngh èo.

   Thông tin người gửi: Bán Cây giống Sưa Đỏ
   · DN/CN: Lăng Thị Phúc
   · Địa chỉ: Tam Đảo-Vĩnh Phúc
   · Điện Thoại: 02113860344 DĐ:0979730222
   Cây công trình, cây cổ thụ, cây bong mát, chúng tôi nhận trồng rừng các loại cây

   · Cơ sở sản xuất cây giống Miền Bắc:(Sưa Đỏ):
   · (Chúng Tôi Bán Cả hạt Sưa,QuảSưa,mầm Sưa….)
   · (Cây to nhỏ đủ loại kích thước khác nhau).   o á đ ói gi ảm ngh èo.
    
  10. tamdao

   tamdao Guest

   ban giong cay sua

   Bán cây giống Sưa đỏ
   Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
   Vườn ươm Tam Đảo
   Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
   (Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
   Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
   Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
   Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
   Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
   Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
   Liên hệ: Trần Hoàng Tú
   (Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
   SĐT: 02113860344
   DĐ: 0979730222
   Rất hân hạnh được vân chuyển cây đến tân nơi cho khách hang.Rất mong được phuc vu quí khách.
    
  11. tamdao

   tamdao Guest

   Ban Giong Cay Sua

   Bán cây giống Sưa đỏ
   Liên hệ: Mr Tú (0979730222)
   Vườn ươm Tam Đảo
   Vường ươm chúng tôi cung cấp nhiều loại Giống Cây: Sưa Đỏ,Lát ,Lim, Si,Sanh,Cẩm lai, Gõ đỏ,Tùng la hán,Hải Đường,lộc vừng…….
   (Vườn ươm cung cấp cây Sưa to nhỏ , đủ loại kich thước khác nhau tuỳ nhu cầu khách hàng):
   Cung cấp Quả Sưa ,Mầm Sưa ,hạt Sưa, cho khách hàng.
   Cơ sở sản xuất Cây Giống Sưa Đỏ trong cả nước:
   Chúng Tôi Cung cấp Giống Sưa Đỏ uy tín 10 năm nay:3 miền (Bắc-Trung-Nam).Sưa Đỏ của chúng tôi uy tín và chất lượng nhất và có bảo hành cho quí khách hàng.
   Chúng tôi đã có kinh nghiệm làm các dự án trồng rừng bên Lào, Campuchia…
   Chúng tôi nhận trồng cây công trình ,cây cổ thụ,cây xanh,trồng rừng tất cả các loại cây.
   Liên hệ: Trần Hoàng Tú
   (Tam Đảo-Vĩnh Phúc)
   SĐT: 02113860344
   DĐ: 0979730222
   Rất hân hạnh được vận chuyển cây đến tận nơi cho khách hàng.Rất mong được phục vụ quí khách.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...